Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Remboursement de TVA

Hvordan kan jeg få tilbakebetaling av TICPE?

Tilbakebetaling av TICPE: Slik får du tilbake dieselavgiften

Ønsker du å få inngående kunnskap om TICPE (dieselavgift, drivstoffavgift), forstå hvordan du kan kreve den tilbake, eller engasjere en tredjepart til å utføre de nødvendige prosedyrene for deg?

Hvordan kan jeg få tilbakebetaling av TICPE?

På denne siden gir vi en klar forklaring på hva TICPE innebærer, hvordan du kan få refundert en del av denne avgiften, og hvilken tjenesteleverandør du bør kontakte dersom du ønsker å delegere denne prosessen. Få full forståelse av TICPE-refusjon på bare 5 minutter.

Dine problemer
Våre løsninger
Få refusjon av din TICPE

Gjør en avtale med en ekspert på intern merverdiavgift og indirekte skatter i Europa og få refusjon av din TICPE

déclaration tva

Hva er den interne avgiften på forbruk av energiprodukter?

Den interne avgiften på forbruk av energiprodukter (TICPE) er en fransk indirekte skatt på petroleumsprodukter og energiprodukter når de er ment å brukes som drivstoff eller oppvarmingsbrensel.

Eurofiscalis er et mva-representasjon selskap som spesialiserer seg på forvaltning av indirekte skatter. Vårt firma bistår franske og utenlandske selskaper med forespørsler om tilbakebetaling av TICPE (drivstoffavgift). Vei og godstransport- og offentlig persontransportselskaper kan, på fast sats og på forespørsel fra dem, dra nytte av delvis refusjon av den interne avgiften på forbruk av energiprodukter (TICPE), basert på deres faktiske forbruk av diesel i løpet av en semester, brukt til behovene til deres profesjonelle aktivitet.

Vilkår og betingelser for å få tilbake drivstoffavgiften (TICPE)

tva et eori gb

Outsource dine TICPE-refusjonsforespørsler (EX-TIPP)

Er du engasjert i frakt- eller passasjertransport? Har du virksomhet i EU? Har du kjøretøy som veier over 7,5 tonn? Eier du kjøretøyet, eller har du en leasing- eller utleieavtale? Benytt deg av våre tjenester for å kreve tilbake dieselavgiften din (TICPE, drivstoffavgift).

Har du behov for å registrere deg for MVA i Frankrike? Vil du benytte en tredjepartsrepresentant for å lette dine prosedyrer i Frankrike? Kontakt oss via vårt kontaktskjema og dra nytte av en gratis konsultasjon for å forstå dine rapporteringsforpliktelser bedre.

déclaration tva

Beregning og refusjonssats for TICPE (dieselavgift)

Godstransportører

Denne refusjonen beregnes basert på selskapets valg:

  • Enten ved bruk av regionale priser: Differansen mellom minimumsprisen på €45,19 og prisen som er gjeldende i kjøpsregionen, som er detaljert i tabellen, anvendes på volumet av forbrukt diesel.
  • Eller ved bruk av fast sats (kun for selskaper som har kjøpt diesel i minst 3 forskjellige regioner): En fast refusjonssats (eller vektet gjennomsnittssats) beregnes ved å vekte de forskjellige gjeldende satsene i hver region, og anvendes på volumet av diesel som er anskaffet i minst 3 regioner.
Region
Korsika
Ile-de-France.
Auvergne Rhône-Alpes
Annen region
Flat rate
1. semester 2023
14,21 €
17,45 €
15,29 €
15,56 €
15.71 €
4. kvartal 2022
14,21 €
17,45 €
15,29 €
15,56 €
15.71 €
3. kvartal 2022
14,21 €
17,45 €
15,29 €
15,56 €
15.70 €
2. kvartal 2022
14,21 €
17,45 €
15,29 €
15,56 €
15.70 €
1. kvartal 2022
14,21 €
17,45 €
15,29 €
15,56 €
15,70 €

Vilkår og betingelser for å få tilbake drivstoffavgiften (TICPE)

tva et eori gb
tva et eori gb

Innlevering av refusjonsforespørsel

Krav om tilbakebetaling av dieselavgiften (TICPE) skal for hvert halvår fremsettes retrospektivt, basert på det faktiske drivstofforbruket (og ikke en estimert gjennomsnittlig forbruk).

Du har to metoder for å sende inn din forespørsel om delvis tilbakebetaling av TICPE:

  • Elektronisk via tollportalen i SIDECAR Web-seksjonen
  • Via post ved å fullføre cerfa 15710 skjemaet. Skjemaet må sendes til Service National Douanier de la Fiscalité Routière (SNDFR) innen 31. desember det andre etterfølgende året. For eksempel kan refusjon av utgifter påløpt mellom 1. januar og 30. juni 2016 søkes fra 1. juli 2016 til 31. desember 2018.

Det er mulig å sende flere forespørsler fra forskjellige halvår samtidig.

Hvis operatøren driver med både godstransport og persontransport, skal de sende inn to separate refusjonskrav, en for hver type transport. Antall liter skal angis uten desimaler.

Operatører som søker om tilbakebetaling av dieselavgiften, må kunne underbygge elementene som er erklært i anmodningen, når som helst og umiddelbart etter innsendelse av deklarasjonen til tollkontoret.

Fakturaer og andre støttedokumenter skal presenteres og oppbevares for hvert kjøretøy, og bevise at volumet av diesel angitt i refusjonsforespørselen for hvert av kjøretøyene samsvarer med bruken av det i løpet av halvåret.

Dieselkjøpsfakturaer må inneholde informasjon om drivstoffkjøpsstedet, typen drivstoff, innkjøpt volum og identifisering av kjøretøyet.

Hvor skal du sende inn refusjonsforespørselen?

Det er 2 scenarier, avhengig av etableringsstedet for det registrerte kontoret:

déclaration tva
Tyskland
St. Johanner Str. 41-43,
66111 Saarbrücken
+49 681 584 7079
Belgia

16 Impasse Saint Paul
7700 Mouscron

+32 490 56 47 42
+32 56 89 42 99‬

Storbrittania
12 Constance Street
E16 2DQ Londres
+44 20 37 87 40 26
Tsjekkia
Husova 11, ČB,
České Budějovice 370 01
+420 607 474 888
Frankrike
630 Route des Dolines 06560 Valbonne Sophia Antipolis +33 4 89 41 02 57
Norge

Oskars Braathens vei 27,  Oslo
 tel:+47 99 42 356

Nederland
Van Nelleweg 1 Expeditiegebouw 3044 BC Rotterdam +31 20 399 0400
Polen
ul. Adama Mickiewicza 29 Katowice 40-085,
+48 79 724 2610

Hvorfor ikke velge et regnskapsfirma som kjenner ditt virkefelt?

Virker din bedrift internasjonalt? Utfører du import-eksport operasjoner? Ser du etter en pålitelig partner som kan svare på spørsmålene dine? Til dine behov? La oss møtes og snakke om prosjektet ditt.