Medlem av NBA (Nederland)
Prat med en av våre eksperter (15 min)
Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)
Prat med en av våre eksperter (15 min)
Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Représentant fiscal

Mva-registrering og innlevering av mva-deklarasjoner for et utenlandsk selskap

mva-representant-belgia

Ønsker du å engasjere en merverdiavgiftsrepresentant i Belgia? Vil du vite alt om mva-representasjon i Belgia? Forstår du hva en mva-representant i Belgia håndterer? Ønsker du informasjon om hvordan du registrerer deg i Belgia under regimet for direkte identifikasjon? Da har du kommet til rett sted! På denne siden gir vi en klar forklaring på hva en mva-representant er, hvilke fordeler det gir, og vi gir veiledning om hvordan du registrerer deg i Belgia under regimet for direkte identifikasjon. Ta kontakt med oss for å få den hjelpen du trenger. den har, og hvordan du registrerer deg for belgisk moms via direkte identifikasjon!

Kom og besøk siden vår dedikert til mva-representasjon i Belgia!

Trenger du en mva-representant i Belgia?

Trenger du en mva-representant for å registrere deg for moms i Belgia? Vi har løsningen for å hjelpe deg med å starte din virksomhet i Belgia med full trygghet.

Dine problemer
Våre løsninger
Få ditt MVA-nummer i Belgia

Gjør en avtale med en ekspert innen MVA og få et MVA-nummer for å utvikle salget ditt i Belgia

Fiscal representative and tax agent

Hva gjør en mva-representant i Belgia?

Merverdiavgiftspliktige selskaper i deres land som utfører transaksjoner som er underlagt merverdiavgift i Belgia, må registrere seg for belgisk merverdiavgift hos Bureau Central pour Assujettis Etrangers (BCAE). I Belgia eksisterer det to regimer der et utenlandsk avgiftspliktig selskap som ikke har et fast driftssted i Belgia kan tildeles et individuelt MVA-identifikasjonsnummer. Vi skiller da:

Ansvarlig representasjon
Direkte identifikasjon

Når du registrerer deg for MVA i Belgia under regimet for direkte identifikasjon, innebærer utnevnelsen av en skattefullmektig at fullmektigen har muligheten til å handle på dine vegne vedrørende MVA-erklæringer (MVA-erklæring), Intrastat, Intracommunity-relevé og årlig kundelisting), samt å kommunisere på dine vegne med den belgiske skattemyndigheten. Dermed fungerer mva-representant som en mellommann for din bedrift, som fortsatt er fullt ansvarlig for nøyaktigheten av periodiske erklæringer og mva-betalinger og -innkrevinger.

I hvilke tilfeller bør en mva-representant brukes i Belgia?

Selskaper etablert i eller utenfor EU eller EØs som ønsker å utføre følgende virksomhet på belgisk territorium, må ha en mva-representant :

Kjøp
Salg
arrangementer
tva et eori gb
tax agent

Hva er fordelene med en skatteagent i Belgia?

Du kan konsentrere deg fullt ut om virksomheten din ved å gi Eurofiscalis mandat til å behandle din mva. Vi tar oss av all skriftlig og muntlig kommunikasjon samt alle administrative prosedyrer med belgiske skattemyndigheter.

Nedenfor er fordelene med denne tjenesten:

Les+av Eurofiscalis

Hvordan registrere seg via direkte identifisering i Belgia?

For å registrere seg for belgisk merverdiavgift, må ikke-etablerte utenlandske selskaper først presentere bevis på aktivitet i Belgia som krever identifikasjon. Før Central VAT Office for Foreign Taxpayers (BCAE) tildeler et belgisk MVA-identifikasjonsnummer, må den skattepliktige personen presentere ugjendrivelige bevis på at det vil bli utført transaksjoner i nær fremtid som krever et belgisk mva-identifikasjonsnummer. Uten bevis for aktivitet vil det utenlandske skattepliktige selskapet som ikke har fast driftssted i Belgia, ikke kunne få tildelt et mva-nummer.

Beviset kan for eksempel være en kontrakt eller en bestillingsbekreftelse, en leiekontrakt for et lager i tilfelle av et distribusjonssenter, et importdokument, et transportdokument, en faktura eller et bevis for fusjon eller overtakelse av virksomhet.

«Belgias skatteadministrasjon krever også at følgende dokumenter blir lagt frem:»

Registrering for MVA i Belgia via direkte identifisering medfører på ingen måte en forpliktelse til å sette inn en pengegaranti hos Caisse des Dépôts et Consignations (CD

Tildelingen av det belgiske mva-nummeret skjer vanligvis rundt 2 uker, forutsatt at den innsendte søknaden er komplett. Innsending av registreringsdokumentene kan gjøres elektronisk.

Direkte identifisering for mva i Belgia er gratis og innebærer ingen frimerkeavgifter eller andre saksbehandlingsgebyrer fra administrasjonens side.

L’ACAC était un accord multilatéral destiné à standardiser l’application des droits de propriété intellectuelle. Cliquez pour en savoir plus.
Nos clients parlent de nous 🔥

Des centaines d’entreprises choisissent Eurofiscalis pour les aider dans leur développement en Europe. Écoutez le témoignage de notre client Miliboo.com, nous l’accompagnons dans la gestion de sa TVA intracommunautaire

À écouter sans
modération

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Foire aux questions : Représentation fiscale en matière de TVA

Vous êtes des centaines à nous poser des questions sur le fonctionnement de la TVA. Nous faisons de notre mieux pour y répondre. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées.

Oui ! Toute société établie en dehors de l’Union européenne qui engage des opérations taxables dans un des États membre a l’obligation d’y désigner un représentant fiscal. Ce dernier est en charge de respecter toutes les obligations fiscales de l’entreprise représentée.

 

Le représentant engage sa responsabilité auprès des autorités du pays et devient automatiquement co-responsable en cas de fraude ou retard ou manquement aux obligations fiscales.

Représentation fiscale est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie en dehors de l’Union européenne.

 

Mandataire fiscal est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie au sein de l’Union européenne.

Le délai d’obtention d’un numéro de TVA varie en fonction du pays. Cependant, d’une manière générale, il faut compter environ 4 semaines ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter via notre formulaire de contact.

Certaines opérations rendent redevable l’entreprise dans le pays où l’opération est effectuée. Chaque pays applique des règles différentes en matière de redevabilité de la TVA. Il est obligatoire d’analyser l’opération pour définir les obligations qui en découlent. Cependant, voici une liste non exhaustive d’opérations pouvant potentiellement rendre une opération taxable :

  • Importation et/ou exportation,
  • Achat – Revente,
  • Prestation de service sur un bien immeuble,
  • Dépassement seuil CA.

Non ! C’est le principal avantage d’utiliser les services d’un représentant ou mandataire fiscal. Immatriculer votre société dans un autre État membre ne veut pas dire création d’un établissement stable.

 

En engageant des opérations taxables dans un pays, cela vous rend redevable uniquement de la TVA. En d’autres mots, seules les obligations TVA doivent être remplies. Pour tout ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la comptabilité… cela reste dans votre pays d’origine.

Non ! L’impôt sur les sociétés, votre comptabilité… sont rattachés à votre société du pays d’origine. Il faut comprendre qu’immatriculer votre société à la TVA dans un autre État membre ne veut pas dire création de société. De ce fait, vous n’êtes redevable que des obligations relatives à la TVA (dépôt de déclaration TVA, équivalent à la CA3 en France, versement de la TVA collectée à l’administration fiscale locale…).

Oui ! Une entreprise peut avoir un numéro de TVA dans chaque État membre de l’Union européenne. Il est fréquent qu’une entreprise opérant régulièrement dans les différents pays de l’UE ait plusieurs numéros de TVA. D’ailleurs, certains États attribuent 2 numéros de TVA, un numéro TVA local et un numéro TVA intracommunautaire.

La commission européenne a mis en place un site permettant de vérifier en temps réel la validité d’un numéro de TVA intracommunautaire. Il suffit d’indiquer le numéro de TVA et le pays d’attribution sur leur site en cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu

Le coût varie en fonction de la complexité des opérations, du pays concerné et des timbres fiscaux ou frais d’immatriculation appliqués dans l’État concerné. En général, le coût d’une immatriculation varie de 500 à 1 000 € selon les cas.

Mandat fiscal et représentation fiscale : comment ça marche ?

En utilisant les services d’un cabinet spécialisé en représentation fiscale et mandat fiscal, vous sécurisez vos flux et obligations déclaratives. Voici les quatre principales étapes pour s’assurer de la conformité de vos opérations et des règles fiscales qui en découlent.

ÉTAPE 1 : ANALYSE DES FLUX

La première étape est la plus importante. Nous réalisons une cartographie de vos flux afin de déterminer vos obligations en matière de TVA et de DEB.

 

Il est essentiel de prendre en compte les acteurs, les incoterms, les pays de départ et d’arrivée des marchandises, les flux financiers… tout sera mis sur la table !

ÉTAPE 2 : ENREGISTREMENT TVA

Vous avez besoin de vous immatriculer à la TVA ? Nous nous occupons de toutes les formalités : dossier d’immatriculation, traduction des documents, communication avec les administrations locales…

 

Les coûts et les délais d’enregistrement varient en fonction du pays. Obtenez un numéro de TVA dans l’un des 27 États membre, au Royaume-uni, en Suisse et en Norvège.

ÉTAPE 3 : DÉCLARATIONS TVA ET EMEBI

Notre service « conformité TVA » est en charge du dépôt de vos déclarations de TVA et EMEBI. En fonction de vos obligations fiscales et du rythme déclaratif, nos collaborateurs comptables spécialistes des échanges intracommunautaires et internationaux soumettrons vos déclarations.

 

Vos déclarations sont traitées par des collaborateurs comptables, fiscalistes ou experts-comptables locaux. Votre chargé d’affaires centralise les échanges afin d’avoir un seul interlocuteur pour gérer l’ensemble de vos déclarations.

ÉTAPE 4 : ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

En tant que représentant fiscal ou mandataire fiscal, nous seront le lien entre votre entreprise et les administrations locales.

 

Une veille réglementaire et une assistance est inclut dans notre accompagnement. Vous avez accès à votre chargé d’affaires, notre newsletter et notre Academy. La TVA n’aura plus de secret pour vous et votre équipe !

Ring firmaet vårt for å administrere dine mva forpliktelser i Belgia

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av mva-deklarasjonene dine i Belgia