Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Fiche Métier

MVA-fritak i Portugal for matvarer

Portugal har annonsert et midlertidig unntak fra merverdiavgift (mva) på matvarer, som trådte i kraft fra april 2023. Dette tiltaket ble innført som et svar på den hurtig økende inflasjonen for å støtte portugisiske husholdninger. Dette er gode nyheter for forbrukerne, som vil kunne spare på dagligvarer ettersom matprisene stiger globalt. Mva-unntaket for matvarer i Portugal omfatter også leveranser av varer fra utlandet fra EU og import. 

déclaration de tva
Innholdsfortegnelse

MVA-fritak i Portugal for matvarer – fra når til når?

Mva-fritaket i Portugal for matvarer gjelder i perioden: 18/04/2023 til 31/10/2023. Dette midlertidige tiltaket har som mål å redusere levekostnadene for portugisiske familier og bidra til å bekjempe høye matvarepriser. Portugal, som mange andre land i verden, kjemper mot inflasjon og stigende matvarepriser. Reduksjonen av merverdiavgiften på matvarer er ment å dempe effekten av disse faktorene på forbrukerne. 

 

Strategi for å forbedre den økonomiske situasjonen i Portugal

Portugals mva-fritak på matvarer er en del av en bredere regjeringsstrategi for å forbedre landets økonomiske situasjon. Den portugisiske regjeringen planlegger også å øke utgiftene til helsetjenester, utdanning og infrastruktur for å forbedre livskvaliteten til landets innbyggere. Den portugisiske regjeringen er overbevist om at det midlertidige fritaket fra mva på matvarer vil være til fordel for landets økonomi. Det forventes en økning i etterspørselen etter matvarer, noe som vil ha en positiv innvirkning på salget og øke inntektene til bedriftene. Dette kan igjen bidra til å skape nye arbeidsplasser og redusere arbeidsledigheten. 

Liste over produkter som er fritatt for MVA i Portugal

Portugal har fritatt mange forskjellige matvarer for mva her kommer det en ikke uttømmende liste over matvarer:

  • Fisk
  • Kjøtt
  • Grønnsaker 
  • Frukt
  • Diverse melkeprodukter
  • Diverse andre produkter

 

Støtte fra Eurofiscalis MVA-representant

Skatter i Portugal trenger ikke å være et problem for deg. Kontakt oss slik at vi kan svare på dine spørsmål knyttet til å gjøre forretninger i Portugal. 

Våre MVA-spesialister vil veilede deg trinn for trinn for å sikre overholdelse av skatteregler i landet der du starter/selger. 

Vi inviterer deg hjertelig til å kontakte oss. I kontaktfanen finner du tilgjengelige kommunikasjonsformer med oss. Du kan ringe og få en gratis konsultasjon for dine grunnleggende spørsmål. Ikke utsett. Vi er best på utenlandske mva !