Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Outsource din DES (European Service Declaration) til et spesialisert firma

Europeisk tjenesteerklæring

Siden 1. januar 2010 må norske selskaper som operer i EU som yter tjenester til selskaper etablert i andre medlemsstater i EU utarbeide en «europeisk erklæring om tjenester» (DES) som vil oppsummere operasjonene som er utført. Vi beskriver på denne siden alt du trenger å vite for å sende inn erklæringer eller gi dem underleverandører.

représentation fiscale

Sett ut dine europeiske serviceerklæringer

Er du lei av å kaste bort tid med DES-erklæringene dine? Stol på vårt firma som er spesialisert på disse erklæringene og fokuser på de viktige oppgavene… utviklingen av aktiviteten din!

Dine problemer
Våre løsninger
déclaration tva

Hva er den europeiske tjenesteerklæringen | DES

Den europeiske erklæringen om tjenester og erklæringen tilsvarende erklæringen om bytte av varer, for levering av tjenester. Vanligvis kalt DES, dekker alle tjenester som selges mellom et selskap som er avgiftspliktig i Frankrike og et avgiftspliktig selskap etablert i et annet medlemsland i EU.

Når du selger en tjeneste til et selskap lokalisert i EU, oppretter du en faktura eksklusiv skatt i omvendt avgift. Alle disse fakturaene må inkluderes i DES.

Hvem er underlagt den europeiske tjenesteerklæringen i Frankrike?

Alle fagselskaper som tilbyr tjenester innenfor EU, med unntak av tjenestene nedenfor, er underlagt DES:

Er du underlagt DES som selvstendig næringsdrivende?

For å kunne sende inn en DES, enten det er i papir- eller nettformat, må du ha et MVA-nummer i EU. Bilentreprenører må stille seg spørsmålet om de har plikt til å skaffe dette MVA-nummeret og sende inn til DES? Vær oppmerksom på at hvis du yter tjenester til selskaper lokalisert i EU , uansett beløpet på transaksjonene dine, må du søke om et MVA-nummer innen EU og sende inn en europeisk serviceerklæring!

Hvor skal du sende inn DES?

Du kan sende inn deklarasjonene dine online på tollvesenets nettsider eller via papirskjemaet.

Den enkleste måten er å gjøre det på nettet. Du må først opprette en prodouane-konto. Kontooppretting er gratis.

Den elektroniske tjenesten for European declaration of services (DES) lar franske selskaper som selger tjenester til EU-medlemsstater gå inn på nettet og overføre informasjon om transaksjonene deres til den kompetente tolltjenesten.

Denne nettjenesten lar deg også:

Når skal du sende inn DES?

Hvert år gir tollvesenet en kalender som angir fristen for innlevering av den europeiske tjenesteerklæringen.

Referanseperioden er måneden da merverdiavgiften ble belastet i kundens medlemsstat, og DES må fremvises senest den tiende virkedagen i den påfølgende måneden.

Hvis du ikke har noe å oppgi kan du sende inn en nullerklæring, men dette er ikke obligatorisk.

Retrouver ici le calendrier officiel >>

tva et eori gb

Ring firmaet vårt for å behandle din DES

Avtal en videokonferanse med et medlem av teamet vårt for å diskutere dine behov.

Dette sier kundene våre om oss🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Lytt til vitnesbyrdet til vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske mva.

Å lytte uten
moderasjon

Praktisk opplæring: Varedeklarasjon / Europeisk deklarasjon av tjenester

Fra avstand

Nivå: Grunnleggende

Varighet: 1 dag

Selskapsintern: Etter estimat

Interne økter:

Skattefullmakt og mva-representasjon: hvordan det fungerer ?

Ved å bruke tjenestene til et firma som spesialiserer seg på mva-representasjon og skattemandat, sikrer du dine flyter og rapporteringsforpliktelser. Her er de fire hovedtrinnene for å sikre samsvar med virksomheten din og de resulterende skattereglene.

Hvorfor ringe på Eurofiscalis å være din mva-representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva-representasjon. Lokale forretningseksperter (autoriserte regnskapsførere, regnskapsførere, skatteeksperter, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. Beskatning internt i lokalsamfunn er en nøkkelfaktor for din suksess i internasjonal utvikling, og det er grunnen til at vi etablerer et tillitsforhold på lang sikt.

Analyse av dine mva-forpliktelser

Analyse av dine flyter og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

mva-registrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Får ditt lokale nummer

Få ditt lokale nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørregnskap (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske MVA- og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Enesamtaler med de franske administrasjonene

Ring firmaet vårt for å behandle din DES

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine europeiske tjenesteerklæringer.