Specialista na unijní DPH

Co je to Reverse-charge?

Reverse-charge je způsob zdanění, kdy zodpovědnost za placení daně není na prodávající straně, ale na straně kupujícího. V takovém případě kupující musí uhradit daň příslušnému daňovému úřadu, místo aby ji zaplatil prodávajícímu. Při splnění zákonem daných podmínek má kupující současně nárok na odpočet daně.

Tento způsob zdanění se používá zejména v případech, kdy je zboží nebo služba prodávána mezi zeměmi Evropské unie, kde je nutné dodržovat pravidla DPH. Díky použití reverse-charge se snižuje administrativní zátěž pro podnikatele a minimalizuje se riziko daňových podvodů.

V rámci reverse-charge systému se daň hradí v zemi kupujícího, ne v zemi prodávajícího. Kupující musí mít platné daňové identifikační číslo a být registrován k DPH v té zemi, kde má sídlo nebo kde bude zboží či služba využívána.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams