Specialista na unijní DPH

Odbavování poštovních zásilek

Od okamžiku, kdy nabyl platnost nový zákon o DPH, je každý, kdo si objedná zboží doručované do Evropské unie z třetí země, povinen zaplatit DPH bez ohledu na cenu zásilky, pokud DPH nebylo již předtím zaplaceno přímo na e-shopu. 

Pro zásilky s hodnotou do 150 EUR je vyžadováno elektronické podání celního prohlášení, pokud toto prohlášení nebylo předloženo v jiném členském státě EU.

Jak se provádí platba DPH

 1. Mnoho velkých internetových obchodů již při nákupu vybírá DPH a tu následně odvádí do EU. Platba DPH tedy proběhne přímo na platformě internetového obchodu. (Toto je příklad režimu OSS – jednotného správního místa pro dovoz.)
 2. Pokud DPH nebylo uhrazeno přímo při nákupu na internetovém obchodě, máte možnost zaplatit DPH přímo celnímu úřadu prostřednictvím podání elektronického celního prohlášení skrze webovou aplikaci eCeP.
 3. Další variantou je úhrada DPH prostřednictvím služby třetí strany, která vás bude zastupovat v celním řízení. Takováto firma (například poštovní služba nebo kurýrní služba) za vás provede platbu DPH na celní správu.
 4. Pro úplnost je třeba zmínit, že některé zahraniční internetové obchody si ve velkém zřídily skladovací prostory v EU, kam převezly zboží ve velkém množství. Ačkoliv nakupujete na zahraničním e-shopu, můžete si vybrat doručení zboží ze skladu umístěného v EU. V takovém případě bylo DPH zaplaceno již dříve, neboť pro dovozce bylo nutné splnit tuto podmínku pro uvedení zboží na trh EU. Z pohledu zákazníka se to může jevit jako situace pod bodem 1, kde platbu DPH vidí a platí přímo na e-shopu, ale proces platby DPH se liší. Výhodou pro zákazníka je, že rozdíl ve způsobu platby nemusí řešit. DPH je zaplaceno státu a zákazník platí danou částku prodejci v ceně produktu.

Jak se podává celní prohlášení

Podání celního prohlášení lze provést několika způsoby:

 1. První variantou je využití internetové aplikace eCeP.
 2. Další možností je delegovat tuto povinnost na profesionálního zástupce se specializací na celní řízení, který za vás vyplní a podá celní prohlášení. Pro toto zastoupení je nutné danou společnost zmocnit. V případě, že je zásilka přepravena expresní službou, obvykle nezbývá než využít služeb této společnosti pro zastupování.
 3. Nejčastěji se zákazník setkává s nejjednodušším přístupem, který nastává, pokud již při nákupu na e-shopu zaplatí DPH. V takovém případě je často celní řízení prováděno mimo Českou republiku, avšak stále v rámci EU, a první přepravce v EU za něho obvykle podá celní prohlášení automaticky. Nemusí tak podávat celní prohlášení sám.
 4. Pokud je zásilka posílána ze skladu umístěného v EU, nemusí se zákazník o podání celního prohlášení starat, protože to za něho již učinil dovozce při dovozu zboží do EU.

Vztah mezi placením DPH, podáváním celního prohlášení a způsobem dopravy se řídí několika scénáři:

 1. Při platbě DPH přes e-shop podléhající režimu OSS často, ale ne vždy, dorazí zboží do EU, avšak ne přímo do České republiky. Celní řízení se uskuteční ve státě EU, kde byla zásilka do unie poprvé přivedena. Poté je zásilka přepravena do ČR. Vzhledem k předchozímu celnímu řízení obdrží zákazník zásilku přímo bez potřeby dalšího zasahování.
 2. V některých případech, i přes platbu DPH na e-shopu v rámci režimu OSS, může být zásilka odeslána přímo do ČR jako do prvního státu EU, kam dorazila. V takové situaci je zapotřebí provést celní řízení přímo v ČR a podat celní prohlášení.
 3. Jestliže byla nákupem na zahraničním e-shopu bez úhrady DPH získána zásilka, je nutné provést celní řízení v ČR, a to i v případě, kdy bylo zboží nejprve doručeno do jiného státu EU. Celní řízení se nemůže uskutečnit v jiném státě EU a zásilka musí být odeslána k celnímu úřadu v ČR, jelikož DPH se platí v zemi konzumace. Zásilka bude označena speciální žlutou nálepkou.
 4. Pokud bylo zboží objednáno z e-shopu ze skladu umístěného v EU, zákazník obdrží zásilku přímo na jeho adresu bez potřeby dalšího zasahování.

Co bude zákazník platit

DPH

DPH se vybírá u všech typů zásilek, včetně těch, jejichž hodnota nepřevyšuje 22 EUR. Výjimku tvoří dárky mezi jednotlivci do hodnoty 45 EUR, u kterých, ač je nutné podat celní prohlášení podobně jako u zásilek do 150 EUR, nebude od vás vyžadována úhrada DPH či cla, jelikož tyto dárky jsou od těchto poplatků osvobozeny.

Clo

Clo se účtuje u zásilek s hodnotou nad 150 EUR. U zásilek do této hodnoty platí osvobození od cla. Rozhodujícím faktorem pro určení povinnosti platby cla je čistá hodnota zásilky, tedy bez poštovného a dalších případných nákladů. Přesto se pro výpočet cla bere v úvahu i cena za dopravu a jiné související poplatky.

Náklady spojené s celním řízením

Pokud zákazník podá celní prohlášení elektronicky sám přes aplikaci eCeP, neplatí za celní řízení nic. Služba je zdarma.

V případě, že za něho celní prohlášení podá někdo jiný, například pošta či jiný zastupující subjekt v celním řízení, musí počítat s tím, že za tuto službu zaplatí.

Dopravní náklady

Dopravu zboží obvykle hradí při objednávce přímo na e-shopu.

Skladování

Pokud si zákazník vyřídí celní prohlášení sám skrze aplikaci eCeP, celní správě za řízení neplatí. Služba celního řízení je poskytována zdarma.

Další případy

V tomto článku jsme se věnovali převážně situacím, kdy si individuální zákazník objedná zboží z internetového obchodu. Pro zásilky s hodnotou přesahující 150 EUR a pro obchodní zásilky (včetně těch, se kterými fyzické osoby hodlají obchodovat), platí standardní postupy celního řízení, které zahrnují povinnost platby DPH i cla.

Bez ohledu na způsob odbavení zásilky existuje možnost využít služeb dopravce nebo specializované společnosti pro vyřízení celního řízení a podání celního prohlášení, avšak je nutné počítat s určitými náklady za tyto služby.

Je také běžné, že některé zahraniční internetové obchody nabízejí speciální promo akce, kdy je zboží nabízeno „zdarma“, a zákazník platí pouze poštovné. V těchto případech není možné mluvit o tom, že by zboží bylo opravdu zdarma, jelikož jeho hodnota je zahrnuta v ceně za dopravu. I u takovýchto zásilek je nutné podat celní prohlášení, přičemž nelze deklarovat nulovou hodnotu zboží. Hodnota zboží by měla být odhadnuta tak, že určitá část ceny za dopravu bude považována za hodnotu samotného zboží.

Časté dotazy

DPH jsem zaplatila na e-shopu. Musím ještě podávat celní prohlášení?

Pokud jste při nákupu na internetu zaplatila DPH (přes systém, který umožňuje, aby byla DPH zaplacena hned) a zásilka pak vstoupila do Evropské unie jinde než v České republice, nemusíte s celním úřadem dále nic řešit, vaše zásilka vám bude doručena přímo domů.

Pokud jste DPH zaplatila na e-shopu v režimu jednoho správního místa pro dovoz a zásilka nejprve dorazí do ČR, celní prohlášení musí být v ČR podáno vždy. Je jen otázka, zda za vás celní prohlášení podá váš zástupce (kurýrní služba) nebo provedete sama.

Proč bych měl hradit další poplatky, když jsem již uhradil DPH v Číně?

Čína spadá pod jinou daňovou jurisdikci než Evropská unie. Z tohoto důvodu se na zboží dovezené ze zemí mimo EU vztahují poplatky jako clo a DPH podle místních zákonů. 

Situace je odlišná, pokud je internetový obchod, ve kterém byl nákup proveden, součástí systému „OSS“ (One Stop Shop – Jedno správní místo pro dovoz). Pokud hodnota zásilky nepřesahuje 150 EUR a DPH byla zaplacena při nákupu, v České republice už DPH platit nemusíte, jelikož byla uhrazena přímo při nákupu.

Proč mi Celní správa ČR zadržuje zásilku?

Celní správa ČR zásilky nezadržuje, neskladuje ani nepřepravuje. Zásilka se nachází v dočasném skladu vašeho přepravce. Celní správa má o ní informace až v okamžiku, kdy je zahájeno celní řízení podáním celního prohlášení.