Specialista na unijní DPH

Parita kupní síly (PPP)

PPP neboli Parita kupní síly je základním nástrojem pro analýzu a pochopení složitosti globálních ekonomik. Pomáhá měřit relativní kupní sílu měn a slouží jako základ pro řadu analýz a rozhodnutí v ekonomice a řízení podniku.

Parita kupní síly (PPP) je ekonomický koncept, jehož cílem je měřit relativní hodnotu měn různých zemí eliminací vlivů směnných kurzů.

Ústřední myšlenkou je porovnat cenu standardního zboží a služeb mezi dvěma zeměmi za účelem posouzení relativní kupní síly jejich měn. Po zavedení PPP by za dané množství peněz mělo být možné koupit stejné zboží či službu v jakékoli zemi.

Pojem PPP se často používá k porovnání životní úrovně mezi různými zeměmi. Pokud jsou například životní náklady v zemi A vyšší než v zemi B, ale mzdy jsou také vyšší v zemi A, PPP by mohlo odhalit, že kupní síla je v obou zemích ve skutečnosti podobná.

Jinými slovy, PPP může nabídnout přesnější měřítko ekonomické prosperity než tradiční ukazatele, jako je nominální HDP na hlavu.

Vliv na investice

PPP může také vést k investičním rozhodnutím. Například podhodnocená měna by mohla být signálem k investování v dané zemi, zatímco nadhodnocená měna by mohla vyvolat opatrnost.

Pro společnosti s mezinárodním dosahem je pochopení PPP zásadní. Může ovlivnit strategická rozhodnutí, jako je umístění provozů, ceny produktů nebo tržní strategie. Kromě toho může mít PPP důsledky pro mezinárodní zdanění, zejména s ohledem na přepočet výnosů a nákladů mezi různými měnami pro daňové vykazování, včetně DPH.