Specialista na unijní DPH

Kreditní skóre

Kreditní skóre je číselné hodnocení, které slouží k posouzení a vyhodnocení kreditní historie jednotlivce nebo společnosti. Toto skóre je vytvořeno na základě informací shromážděných z úvěrových záznamů, platebních historií a dalších finančních informacích. Jeho účelem je předpovědět riziko spojené s poskytnutím úvěru či půjčky a určit schopnost dlužníka splácet dluhy včas.

Prvky kreditního skóre

Platební historie: Zahrnuje informace o předchozích platebních záznamech, včetně splácení úvěrů a půjček v minulosti.

Délka kreditní historie: Hodnocení beroucí v úvahu, jak dlouho již jedinec nebo firma používají úvěrové produkty a jak stabilně je splácí.

Typy úvěrů: Různé typy úvěrů (například hypotéka, kreditní karty, osobní půjčky) mají různý vliv na kreditní skóre.

Úvěrové limity a využití: Podíl využívaného kreditního limitu vůči dostupnému limitu na kreditních kartách a úvěrových produktech.

Počet nových úvěrů: Nedávné žádosti o nové úvěry nebo půjčky mohou mít vliv na kreditní skóre.

Jaké významy kreditní skóre má

Posouzení rizika: Banky a finanční instituce ho používají k posouzení rizika spojeného s poskytnutím úvěru.

Rozhodování o úvěrech: Má vliv na schválení úvěrů a určení úrokových sazeb.

Finanční stabilita: Je důležitým ukazatelem pro hodnocení finančního zdraví jednotlivce nebo společnosti.

Kreditní skóre hraje klíčovou roli v rozhodování o poskytnutí úvěrů a půjček a může mít výrazný dopad na finanční situaci jednotlivce či podniku. Udržování dobrého kreditního skóre je důležité pro zajištění výhodných podmínek při získávání úvěrů a půjček.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams