Specialista na unijní DPH

Kartel

Protisoutěžní sdružení na trhu

Kartel je typ sdružení podniků, jehož cílem je omezení hospodářské soutěže na trhu prostřednictvím protisoutěžních dohod. Tyto dohody jsou v přímém rozporu s principem svobodného tržního hospodářství, které je založeno na nezávislé konkurenci mezi podniky.

Hlavní cíle kartelu zahrnují:

  • Kontrola cen a omezení konkurence.
  • Omezování přístupu nových konkurentů na trh.
  • Rozdělení tržních podílů mezi účastníky kartelu.
  • Stanovení limitů produkce pro jednotlivé členy.
  • Manipulace s veřejnými zakázkami, známé jako bid rigging.

Právní rámec v mnoha zemích považuje nelegální dohody kartelu za trestný čin, což vede k tomu, že osoby shledané vinnými z takových praktik mohou být odsouzeny a zaznamenány v trestním rejstříku.

Pojem „dohoda“ v kontextu kartelů je často definován velmi široce. Důležité je, že taková dohoda musí být uzavřena mezi dvěma nebo více nezávislými stranami, což znamená, že jednoduchá koordinace mezi dceřinou a mateřskou společností není považována za nelegální dohodu v rámci těchto pravidel.

Existují různé formy dohod, které mohou kartely využívat, včetně:

  • Přímé dohody mezi podniky.
  • Koordinované postupy, kdy se podniky bez explicitní dohody dohodnou na určitém postupu.
  • Rozhodnutí asociací, která reprezentují skupinu podniků.
  • Složité, dlouhodobé a nepřetržité dohody, které regulují chování podniků na trhu.

Kartely jsou považovány za jednu z nejvážnějších forem porušení pravidel hospodářské soutěže, protože mají negativní dopad na tržní efektivitu, zvyšují ceny pro spotřebitele a brání inovacím a rozvoji.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams