Specialista na unijní DPH

Gross Profit

Gross Profit znamená – Hrubý zisk a představuje rozdíl mezi celkovými příjmy z prodeje produktu a náklady spojenými s jeho výrobou nebo pořízením.

Hrubý zisk je pro dropshipping obchodníky klíčovým ukazatelem, kterým mohou měřit úspěšnost svého podnikání. V kontextu dropshippingu představuje hrubý zisk rozdíl mezi prodejní cenou produktu a cenou, kterou dropshipper platí svému dodavateli za daný produkt. 

Gross Profit je důležitým ukazatelem efektivity a výnosnosti dropshippingového podnikání, ať už se jedná o jednotlivce či podniky. Díky tomu, že dropshipper nenese náklady na skladování zboží a pouze nakupuje zboží, když je již prodáno zákazníkovi, může být GP relativně vysoký.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams