Specialista na unijní DPH

Plastic Packaging Tax

Plastic Packaging Tax (daň z plastového obalu) je daňové opatření, které bylo zavedeno ve Spojeném království s cílem snížit množství používaného plastového obalu a podpořit udržitelnější alternativy. Tato daň se vztahuje na plastový obal, který je vyráběn nebo importován do Spojeného království.

Cílem Plastic Packaging Tax je motivovat výrobce a dovozce k přechodu na ekologičtější materiály a snížení negativního dopadu plastového obalu na životní prostředí. Daň se vztahuje na plastový obal, který není recyklovatelný nebo obsahuje méně než 30 % recyklovaného plastu. Tato daň se platí na základě hmotnosti plastového obalu a výše daně se odvíjí od jeho ekologického profilu.

Plastic Packaging Tax byla zavedena v dubnu 2022 ve Spojeném království a týká se podniků, které vyrábějí nebo dováží plastový obal s ročním obratem přesahujícím určitou hranici. Tito poplatníci musí evidovat a hlásit množství plastového obalu, který uvádějí na trh a platit odpovídající daň za tento obal.

Cílem Plastic packaging tax je podpořit inovace v oblasti obalů a podpořit vývoj a používání recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů. Tím se očekává, že se sníží množství plastového obalu, který končí na skládkách nebo v oceánech a přispěje se k ochraně životního prostředí.

Je třeba poznamenat, že Plastic Packaging Tax se vztahuje pouze na Spojené království a je specifickým daňovým opatřením tohoto státu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams