Specialista na unijní DPH

Zákony o obalech v Německu a elektronické faktury od roku 2024

Rok 2024 přináší do Německa nové zákony týkající se elektronických faktur a nakládání s obalovým odpadem. Jaké změny mohou očekávat podniky i prodejci? Podívejme se blíže na tyto nedávné úpravy.

Elektronická fakturace v Německu

Německý spolkový sněm schválil zákon, který mění pravidla ohledně fakturace v oblasti B2B transakcí. Podle nových opatření bude povinná elektronická fakturace pro domácí obchody v B2B segmentu.

Přechodné období pro tuto elektronickou formu fakturace bylo prodlouženo o jeden rok. Je tak umožněno přijímání papírových faktur až do konce roku 2026. Menší podniky s obratem do 800.000 EUR budou mít povinnost vystavovat elektronické faktury od ledna 2028.

Tento zákon však ještě čeká na hlasování ve Spolkové radě.

Zákon o obalech

Kromě toho je tu zákon o obalech, který v Německu upravuje recyklaci obalových odpadů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES slouží jako základ pro tyto právní předpisy o recyklaci obalových odpadů v členských státech EU.

Německý zákon o obalech (VerpackG) zavádí povinnost pro online prodejce dodržovat předpisy ohledně obalů. Od roku 2019 jsou nejen výrobci a kamenné obchody, ale i prodejci na online platformách a zahraniční prodejci dovážející obaly do Německa, povinni ohlašovat dodávky obalového materiálu.

VerpackG

Zákon o obalech (VerpackG) je legislativním rámcem v Německu, jehož cílem je zvýšit recyklaci plastů a dalších obalových materiálů. Vstoupil v platnost od 1. ledna 2019 a zavazuje výrobce, internetové prodejce a firmy využívající recyklovatelné obaly k minimalizaci množství obalového odpadu. 

Tento zákon vyžaduje registraci v Centrálním registru obalů a licenci s duálním systémem, který zajišťuje sběr, třídění a recyklaci obalů. Jeho hlavním cílem je podporovat oběhové hospodářství a snižovat negativní dopady plastů na životní prostředí.

Jednou z novinek zákona o obalech od roku 2022 je povinnost registrovat všechny obaly v registru „LUCID„, s přísnějšími opatřeními pro výrobce od 1. července 2022. Tento zákon má za následek také daňovou povinnost na jednorázové plastové obaly, která byla zavedena v EU od ledna 2021 a v Německu v březnu 2023. 

Plánovaný Fond pro jednorázové plasty bude financován distributory a výrobci, přičemž odhadovaný start jeho aplikace je na jaře 2025. Tato opatření mají podporovat recyklaci a snižovat negativní vliv plastů na životní prostředí.