Vyslání pracovníků z oboru dopravy do Francie

Zastoupení dopravců ve Francii dle vyhlášky Loi Macron

Vysíláte své pracovníky za výkonem práce do Francie ?

Francouzská právní úprava známá pod názvem Loi Macron vešla v účinnost 1. června 2016. Upravuje pracovní podmínky francouzských a zahraničních pracovníků vyslaných za výkonem práce do Francie. Kromě stanovení minimální mzdy pro každou profesi a kvalifikaci, vymezuje bezpečnost práce a dalších pracovně právních podmínek.

 

Oficiální informace k zákonu jsou shrnuty na  stránkách ministerstva  Ministère de la Transition écologique et solidaire. Konkrétní postupy pro splnění povinností zahraničních zaměstnavatelů jsou aktualizovány na webu francouzské správy, který slouží k přímému podání hlášení o vyslání.

mandataire fiscal france
Zastoupení před francouzskými kontrolními úřady

Zajistíme zastoupení vaší firmy ve Francii. Garantujeme komunikaci v českém jazyce, poskytnutí informací o francouzské minimální mzdě nebo konzultace z pracovně právní oblasti.Z

mandataire fiscal france
Neomezený počet vyslaných zaměstnanců

Při vyslání svých zaměstnanců do zahraniční nejste omezeni jejich počtem. Nicméně vyšší počet znamená vyšší administrativní náročnost. Pro zjednodušení se spojte s naší kanceláří !

mandataire fiscal france
Nonstop asistence

Eurofiscalis je vaším zástupcem při komunikaci s francouzskými kontrolními úřady. V praxi bude váš zaměstnanec kontrolován nejčastěji během výkonu práce. Pouze v případě nedostatků je pro doplnění nesrovnalostí zapojen do komunikace s úřady také náš zástupce.

Jednoduchá správa aplikace, uživatelsky vstřícné prostředí

oi Macron a Francie : Společnost Eurofiscalis vytvořila vlastní program a úložiště pro správu vašich hlášení vyslaných zaměstnanců.

Využitím našeho programu si zajistíte splnění všech formálních náležitostí vůči francouzské správě.

travailleur détaché france

Máte dotazy k aplikaci pro ohlášení vyslaných zaměstnanců ?

Po přihlášení do služby se seznámíte z jejími funkcemi. Budete mít přístup do postupně se rozrůstající databáze informací a návodů. Náš tým vám bude asistovat v případě zahájení kontroly jedním z kontrolních úřadů (inspekce práce, četnictvo, celní policie apod.)

Služby je možné uhradit platební kartou (Visa, Mastercad, American Express) nebo prostřednictvím služby Paypal. Servis plateb je spravován francouzskou bankou PNB Paribas..

  • chybějící hlášení SIPSI – max. 4 000 € za zaměstnance
  • v případě opakovaného přestupku během následujících 2 let – pokuta až 8 000 €
    • maximální částka, kterou může vzniklá pokuta dosáhnout (násobení počtem dotčených zaměstnanců), je stanovena na 500 000 €
     
     

Registrací do naší služby dochází ke vzájemnému závazku na dobu 6 měsíců. Tedy po maximální možnou dobu platností hlášení. Zrušení závazku a registrace nám před uběhnutím 6 měsíčního období jednoduše oznámíte e-mailem.

Dle platné francouzské legislativy může být zástupcem, tedy kontaktní osobou, kdokoli, kdo mluví plynně francouzsky, je běžně k zastižení na území Francie a na francouzském telefonním čísle.

Zástupce má povinnost archivovat u sebe po dobu vyslání a 18 následujících měsíců dokumentaci spojenou s vysláním zaměstnance ( pracovní smlouvy, výplatní pásky, bankovní výpisy, …)

Hlášení je platné po dobu uvedenou zaměstnavatelem na formuláři, max. ale 6 měsíců. Po uplynutí této doby je možné podat nové hlášení, opět na dobu 6 měsíců.