Specialista na unijní DPH

Spotřební daně

Spotřební daně jsou speciální typ daní, které jsou placeny na zboží a služby, které jsou považovány za luxusní, škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí, nebo na zboží a služby, které jsou považovány za zvlášť spotřebitelsky poptávané. Tyto daně se obvykle vybírají v přidané hodnotě, což znamená, že jsou zahrnuty do ceny zboží a služeb a jsou placeny spotřebitelem včetně daně.

Mezi příklady zboží a služeb, na které se mohou vztahovat spotřební daně, patří alkoholické a tabákové výrobky, energetické nápoje, luxusní zboží, jako jsou šperky a automobily + emise znečišťujících látek, jako jsou oxid uhličitý a oxid siřičitý.

Cílem spotřebních daní je nejen vytvořit příjmy pro stát, ale také ovlivnit chování spotřebitelů tak, aby méně kupovali zboží a služby, které jsou z hlediska veřejného zdraví, životního prostředí nebo společenského prospěchu nežádoucí. V některých případech mohou spotřební daně také sloužit k financování programů a iniciativ, které mají tyto nežádoucí dopady minimalizovat nebo eliminovat.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams