Specialista na unijní DPH

Mezinárodní obchodní komora (ICC)

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce, zkráceně ICC) je světová obchodní organizace, která zastupuje zájmy podniků a průmyslových asociací z celého světa. Byla založena v roce 1919 se sídlem v Paříži a je jedním z nejvlivnějších a největších mezinárodních obchodních sdružení.

Hlavním cílem ICC je podporovat mezinárodní obchod, investice a růst podnikání. Snaží se dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím tvorby pravidel a standardů, podpory obchodního prostředí a řešení obchodních sporů. ICC je známá svými pravidly a směrnicemi, které se vztahují k různým aspektům obchodu, včetně mezinárodních obchodních smluv, platebních podmínek, dopravy, bankovnictví, intelektuálního vlastnictví a mnoha dalších oblastí.

Další důležitou rolí ICC je řešení obchodních sporů. Organizace provozuje Mezinárodní soudní dvůr ICC, který poskytuje alternativní mechanismy řešení sporů (ADR), jako je arbitráž a mediaci. Tím pomáhá podnikům vyřešit své spory mimo soudní systém různých zemí a nabízí efektivní a specializované prostředí pro jejich řešení.

ICC má globální síť poboček a národních komor obchodu ve více než 100 zemích. Spolupracuje s vládami, mezinárodními organizacemi a dalšími obchodními sdruženími s cílem vytvářet podmínky pro prosperitu a udržitelný rozvoj mezinárodního obchodu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams