Specialista na unijní DPH

Co je to MOSS?

zkratka pro Mini One Stop Shop

MOSS je zkratka pro Mini One Stop Shop, což je zvláštní režim jednoho správního místa pro DPH. Tento režim umožňuje osobám povinným k dani, které poskytují určité služby koncovým spotřebitelům v různých členských státech EU, odvádět DPH pouze v jedné zemi, kde jsou registrovány.

Tím se snižuje administrativní zátěž a náklady spojené s registrací k DPH v každém členském státě, kde jsou služby poskytovány. Mezi služby, které spadají do tohoto režimu, patří například telekomunikační služby, televizní a rozhlasové služby a elektronicky poskytované služby.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams