Vysíláte své pracovníky za výkonem práce do Francie ?

Francouzská právní úprava známá pod názvem Loi Macron vešla v účinnost 1. června 2016. Upravuje pracovní podmínky francouzských a zahraničních pracovníků vyslaných za výkonem práce do Francie. Kromě stanovení minimální mzdy pro každou profesi a kvalifikaci, vymezuje bezpečnost práce a dalších pracovně právních podmínek.

Oficiální informace k zákonu jsou shrnuty na  stránkách ministerstva  Ministère de la Transition écologique et solidaire. Konkrétní postupy pro splnění povinností zahraničních zaměstnavatelů jsou aktualizovány na webu francouzské správy, který slouží k přímému podání hlášení o vyslání.

Zastoupení společnosti před francouzskými kontrolními úřady

Pokud vaše firma vysílá pracovníky do Francie, konzultujte vyslání s naší kanceláří. Ve spolupráci s francouzským partnerem zajistíme zastoupení vaší firmy ve Francii. Garantujeme komunikaci v českém jazyce, poskytnutí informací o francouzské minimální mzdě nebo konzultace z pracovně právní oblasti.

Neomezený počet vyslaných zaměstnanců

Při vyslání svých zaměstnanců do zahraniční nejste omezeni jejich počtem. Nicméně vyšší počet znamená vyšší administrativní náročnost. Pro zjednodušení se spojte s naší kanceláří !

Nonstop asistence

Eurofiscalis je vaším zástupcem při komunikaci s francouzskými kontrolními úřady. V praxi bude váš zaměstnanec kontrolován nejčastěji během výkonu práce. Pouze v případě nedostatků je pro doplnění nesrovnalostí zapojen do komunikace s úřady také náš zástupce.

Online správa dokumentů

Eurofiscalis nabízí vlastní úložný program pro správu jednotlivých vyslání a povinné osobní dokumentace každého zaměstnance.

Jednoduchá správa aplikace, uživatelsky vstřícné prostředí

Loi Macron a Francie : Společnost Eurofiscalis vytvořila vlastní program a úložiště pro správu vašich hlášení vyslaných zaměstnanců.

Využitím našeho programu si zajistíte splnění všech formálních náležitostí vůči francouzské správě.

 • Jmenování francouzského zástupce
 • Správa neomezeného počtu vyslaných zaměstnanců
 • Asistence v případě kontroly
 • Povinná dokumentace
 • Online správa dokumentů
 • Ucelený přehled povinností
 • Konzultace  na telefonu nebo e-mailu
 • Poradenství

Máte dotazy k aplikaci pro ohlášení vyslaných zaměstnanců ?

Co následuje po registraci do služby ?

Po přihlášení do služby se seznámíte z jejími funkcemi. Budete mít přístup do postupně se rozrůstající databáze informací a návodů. Náš tým vám bude asistovat v případě zahájení kontroly jedním z kontrolních úřadů (inspekce práce, četnictvo, celní policie apod.)

Jak uhradím poplatek za službu ?

Služby je možné uhradit platební kartou (Visa, Mastercad, American Express) nebo prostřednictvím služby Paypal. Servis plateb je spravován francouzskou bankou PNB Paribas.

Jaké jsou sankce v případě nedodržení povinností :
 • chybějící hlášení SIPSI – max. 4 000 € za zaměstnance
 • v případě opakovaného přestupku během následujících 2 let – pokuta až 8 000 €
 • maximální částka, kterou může vzniklá pokuta dosáhnout (násobení počtem dotčených zaměstnanců), je stanovena na 500 000 €
Jaká je délka závazku při využívání služby?

Registrací do naší služby dochází ke vzájemnému závazku na dobu 6 měsíců. Tedy po maximální možnou dobu platností hlášení. Zrušení závazku a registrace nám před uběhnutím 6 měsíčního období jednoduše oznámíte e-mailem.

Proč musíte mít francouzského zástupce ?

Dle platné francouzské legislativy může být zástupcem, tedy kontaktní osobou, kdokoli, kdo mluví plynně francouzsky, je běžně k zastižení na území Francie a na francouzském telefonním čísle.

Zástupce má povinnost archivovat u sebe po dobu vyslání a 18 následujících měsíců dokumentaci spojenou s vysláním zaměstnance ( pracovní smlouvy, výplatní pásky, bankovní výpisy, …)

Jak dlouho je platné ohlášení vyslaného zaměstnance, resp. řidiče?

Hlášení je platné po dobu uvedenou zaměstnavatelem na formuláři, max. ale 6 měsíců. Po uplynutí této doby je možné podat nové hlášení, opět na dobu 6 měsíců.