VAT Expert in Europe

Book a meeting

Contact us

Selling in Europe with Incoterm DDP. Eurofiscalis handle your VAT registration & declarations | I want to learn more

VAT Expert in Europe

Book a meeting
Contact us
VAT Expert in Europe

Selling in Europe with Incoterm DDP. Eurofiscalis handle your VAT registration & declarations | I want to learn more

Selling in Europe with Incoterm DDP.

Eurofiscalis handle your VAT registration & declarations

I want to learn more

déclaration de tva
Nyheter

Oppsummeringstabellen for Europeiske MVA-satser i 2022

MVA er forkortelsen for “merverdiavgift”. Det er en indirekte skatt på forbruk som gjelder varer og tjenester i alle de 27 medlemslandene i EU. 2022-momssatsene i Europa er svært forskjellige fra land til land: Frankrike bruker en standard momssats på 20 % mens den er på 27 % i Ungarn. Vi har listet opp alle MVA-satsene for 2022 for landene i EU.

 

Moms satser i europa for 2022

Land

Normal moms

redusert sats kategori 1

redusert sats kategori 2

redusert sats kategori 3

Redusert sats kategori 4

Tyskland

19%

7%

Østerrike

20%

10%

12%

Belgia

21%

6%

12%

12%

Bulgaria

20%

9%

Kypros

19%

5%

9%

Kroatia

25%

5%

13%

Dannmark

25%

Spania

21%

10%

4%

Estland

20%

9%

Finland

24%

10%

14%

Frankrike

20%

5,5%

10%

2,1%

Hellas

24%

6,5%

13%

Ungarn

27%

5%

18%

Irland

23%

9%

13,5%

4,5%

13,5%

Italia

22%

10%

4%

Latvia

21%

12%

Litauen

21%

5%

9%

Luxemburg

17%

6%

12%

3%

12%

Malta

18%

5%

7%

Nederland

21%

6%

Polen

23%

5%

8%

Portugal

23%

6%

13%

13%

Tjekkiske republikk

21%

15%

Romania

19%

5%

9%

Slovakia

20%

10%

Slovenia

22%

9,5%

Sverige

25%

6%

12%

Standardsatser og reduserte satser: hva er de forskjellige 2022-momssatsene i Europa?

Medlemsstatene står fritt til å fastsette sine merverdiavgiftssatser. Imidlertid gir merverdiavgiftsdirektivet et juridisk rammeverk for disse satsene i Europa, spesielt med minimumsgrenser.

Standardsatsen: Dette er satsen som gjelder for de aller fleste produkter og tjenester. Denne satsen må være minst 15 %, uten maksimumsverdi.

Den reduserte satsen: Den europeiske union tillater medlemslandene å bruke opptil to reduserte momssatser. De gjelder kun for varer og tjenester oppført i vedlegg III til merverdiavgiftsdirektivet. Disse reduserte momssatsene kan ikke falle under 5 %.

Den superreduserte satsen: Denne momssatsen brukes kun på svært få produkter og tjenester. For eksempel, i Frankrike, gjelder den superreduserte momssatsen på 2,1 % bare for visse medisiner eller til og med den audiovisuelle lisensavgiften.

mva-satsen «parkering»: Noen medlemsstater anvender «parkeringssatser» for visse varer og tjenester som ikke er inkludert i vedlegg III til merverdiavgiftsdirektivet. Disse landene kan bruke disse “parkerings”- eller mellomsatsene, forutsatt at de ikke er mindre enn 12 %.

2022 MVA-satser for oversjøiske avdelinger (DOM)

Merverdiavgift brukes ikke på samme måte i hele EU. Noen territorier med spesiell status har for eksempel ikke moms, som Færøyene (DK), Livigno (IT), Kanariøyene (ES) eller franske oversjøiske territorier. Hva med merverdiavgift i de utenlandske avdelingene?

Avdelingene Guyana og Mayotte har ikke moms. I de tre andre utenlandske avdelingene, derimot, (Guadeloupe, Martinique og Réunion), gjelder merverdiavgift for lokalt salg med merverdiavgiftssatser som er forskjellige fra storbysatser. Et selskap på Martinique fakturerer sine lokale kunder med moms på 8,5 % (normalsats) og ikke med 20 %!

2022 MVA-satser i de utenlandske avdelingene (Guadeloupe, Martinique og Réunion)
Normal sats8.50%
Redusert sats2.10%
Spesial sats1.75% et 1.05%
Trenger du hjelp til å lage mva-deklarasjoner innen eu ?

Dra nytte av ekspertisen til firmaet vårt takket være teamet vårt som brenner for mva.

La oss starte sammen nå og analyser vare og kontant-flyten din.

Ça peut vous intéresser ...
Illustration posting workers to norway
Posting workers to Norway

Are you a European company planning to expand your operations into Norway? Navigating the process

quick fixes 2020
Quick Fixes 2020

Quick fixes guide Quick Fixes 2020: Conditions for VAT Exemption on Intra-Community Deliveries The VAT

Probablement le cabinet comptable le plus expert en commerce international

Un cabinet d’expertise-comptable qui connait son domaine est comme une vache violette au milieu du troupeau. Vous avez besoin d’un cabinet à votre écoute ? 

Eurofiscalis International