Specialista na unijní DPH

Povinnosti výrobců při registraci elektrozařízení na německém trhu

Registrace elektrozařízení umožňuje výrobcům uvést své elektrické a elektronické výrobky na německý trh. Tato registrace však také s sebou nese povinnosti, které musí všichni výrobci splnit.

Jejich zplnomocnění zástupci musí správně označit jejich elektrozařízení, aby mohli být jednoznačně identifikováni jako výrobce. Dále je nutné, aby na elektrospotřebičích byl trvale viditelný symbol přeškrtnutého odpadkového koše.

Výrobci musí také informovat své zákazníky o zákonných povinnostech týkajících se likvidace starých elektrospotřebičů, jako je oddělená likvidace vyřazených zařízení od běžného odpadu.

Povinnosti se liší v závislosti na tom, zda jsou elektrospotřebiče běžně používány v domácnostech (kategorie B2C) nebo ne (kategorie B2B). Pro zařízení kategorie B2C je vyžadována záruka, která zajišťuje finanční prostředky na likvidaci vyřazených zařízení v budoucnosti. Viz minulý článek:

Chystáte se registrovat vaše elektrická a elektronická zařízení? Zjistěte, jaké kategorie existují a jaké požadavky je třeba splnit. Připravili jsme pro vás přehledný článek s důležitými informacemi pro správnou registraci vašich spotřebičů.

Výrobci zařízení kategorie B2C jsou také odpovědni za recyklaci a likvidaci zpětně odebíraných starých spotřebičů, které musí být znovu použity, zpracovány nebo správně zlikvidovány.

Jako výrobce jste povinni zajistit zpětný odběr a likvidaci elektrozařízení a elektronických zařízení, která jste uvedli na trh. Při podání žádosti o registraci musíte předložit plán zpětného odběru, který podrobně popisuje způsob organizace zpětného odběru a likvidace starých spotřebičů.

Shrnutí

Shrnuto a podtrženo, jako výrobce elektrických nebo elektronických zařízení máte různé povinnosti.

  • Vaše elektrospotřebiče musí být správně označeny, aby bylo možné vás jednoznačně identifikovat jako výrobce.
  • Musíte také pečlivě, včas a přesně plnit všechny nahlášení množství a informační požadavky.

To platí zejména pro výrobce zařízení kategorie B2C, kteří musí poskytnout záruční osvědčení a zajistit recyklaci a likvidaci odpadu.

Výrobci zařízení kategorie B2B mají povinnost zpětně odebírat své spotřebiče.