Specialista na unijní DPH

Registrace elektro zařízení v Německu – Kategorie a požadavky

Chystáte se registrovat vaše elektrická a elektronická zařízení? Zjistěte, jaké kategorie existují a jaké požadavky je třeba splnit. Připravili jsme pro vás přehledný článek s důležitými informacemi pro správnou registraci vašich spotřebičů.

Podnikání v oblasti elektrických a elektronických zařízení v Německu vyžaduje důkladnou znalost procesu registrace. Pokud se chystáte žádat o povolení a uvést své produkty na trh, je důležité správně vybrat kategorii zařízení a splnit příslušné požadavky. Zde je přehled kategorií a klíčových aspektů, které je třeba zvážit.

Výběr správné kategorie zařízení

Pro správné zařazení vašeho elektrického či elektronického zařízení je důležité vybrat odpovídající kategorii. Existuje celkem šest kategorií, které pokrývají různé typy zařízení:

a) Teplotní výměníky

b) Obrazovky a monitory

c) Lampy pro velká zařízení

d) Lampy pro malá zařízení

e) Malá IT a telekomunikační zařízení

f) Zařízení B2B (určená pro komerční využití)

Požadavky pro zařízení typu B2C

Pokud se vaše zařízení zařazuje do kategorie B2C (určené pro použití v soukromých domácnostech), je nezbytné zajistit finanční zajištění pro likvidaci starých spotřebičů v případě platební neschopnosti. Toto zajištění lze poskytnout buď hromadně prostřednictvím schváleného záručního systému výrobce, který je uveden na webových stránkách nadace Stiftung EAR, nebo individuálně, kdy si sami zařídíte záruku u banky nebo složíte finanční částku a jistotu u okresního soudu.

Zařízení pro B2B sektor a věrohodný důkaz

Pro zařízení B2B (určená pro komerční využití) není vyžadováno finanční zajištění. Při registraci však musíte předložit věrohodný důkaz, že tato zařízení nelze obvykle používat v soukromých domácnostech.

Deklarace způsobu odebírání spotřebičů

Při registraci je také nezbytné deklarovat, jakým způsobem budete spotřebiče odebírat. Je-li vaše zařízení používáno jak v soukromých domácnostech, tak komerčně, je potřeba předložit záruku na spotřebiče prokazující platební neschopnost. Například noční lampička, která se používá jak doma, tak v hotelu, by vyžadovala tuto formu záruky.

Správný výběr kategorie zařízení a splnění požadavků je klíčovým krokem při registraci elektrických a elektronických zařízení. Pro zajištění správného zařazení a úspěšného procesu uvádění vašich produktů na trh můžete využít služeb společnosti Stephanie AR, která vám ráda pomůže s žádostí o registraci a posoudí správnost vašeho výběru.

Řádná registrace a splnění požadavků jsou nezbytné pro úspěšné uvádění elektrických a elektronických zařízení na německý trh.