Specialista na unijní DPH

SITC

Standard pro mezinárodní obchodní klasifikaci

Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) je systém, který byl vytvořen s cílem kategorizovat a kódovat různé produkty a služby obchodované na mezinárodní úrovni. Tento systém, založený na anglické zkratce SITC, přiděluje jednotlivým kategoriím a podkategoriím produktů specifické kódy, což umožňuje usnadnit a sjednotit sledování a analýzu mezinárodního obchodu.

Hlavním účelem SITC je:

  • Poskytnout spolehlivý referenční rámec pro analýzu mezinárodního obchodu.
  • Umožnit sestavování statistik o hlavních produktových kategoriích.
  • Usnadnit porovnávání výsledků rozličných studií a zjednodušit komunikaci s mezinárodními institucemi.

Klasifikace vychází z různých kritérií, včetně:

  • materiálů využívaných v produkci,
  • fáze zpracování produktu,
  • zamýšlení použití produktu,
  • použité techniky a metody,
  • celosvětového obchodního významu produktu.

První verze SITC byla navržena Statistickou komisí Organizace spojených národů (OSN) v roce 1950. Aktuálně je ve využití čtvrtá revize SITC, která byla přijata jako standardní referenční systém OSN od roku 2008.

Paralelně existuje i Harmonizovaný systém (HS), druhá mezinárodní nomenklatura produktů zavedená v roce 1988 pod záštitou Světové celní organizace (WCO). HS slouží jako základ pro celní účely a byl vytvořen s cílem usnadnit mezinárodní obchod. SITC a HS jsou propojeny společným kódováním, což umožňuje efektivní srovnání a analýzu údajů z obou klasifikačních systémů.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams