Specialista na unijní DPH

Co je to HS kód?

HS kód (Harmonized System code) je mezinárodní systém harmonizovaného označování a klasifikace zboží. Tento systém byl vyvinut a je spravován Světovou celní organizací (WCO) s cílem sjednotit a standardizovat klasifikaci zboží při mezinárodním obchodu.

HS kód přiděluje jedinečné číselné kódy zboží, které jsou používány ve více než 200 zemích a územích po celém světě. Kódy HS jsou strukturovány do hierarchického systému a skládají se z šesti číselných pozic. Každá pozice kódu reprezentuje určitou úroveň detailu v klasifikaci zboží.

Kódy mají několik funkcí. Především slouží jako nástroj pro jednoznačné určení a klasifikaci různých druhů zboží při mezinárodním obchodu. Používají se pro účely celního zpracování, statistiky obchodu, sběru dat a tarifních opatření. Pomáhají také zjednodušit komunikaci mezi různými subjekty, jako jsou dovozci, vývozci, přepravci a celní orgány.

Kódy HS jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v mezinárodním obchodu a nové druhy zboží. Vzhledem k tomu, že klasifikace zboží může být velmi detailní, je důležité, aby obchodníci a profesionálové v oblasti logistiky správně identifikovali a používali správné HS kódy pro své zboží při provádění mezinárodních transakcí.