Specialista na unijní DPH

Co znamená registrace k DPH?

Registrace k DPH je proces, kterým podnikatelé musí projít, pokud chtějí v Evropské unii prodávat zboží nebo poskytovat služby, a přitom chtějí nebo ze zákona musí být plátci daně z přidané hodnoty (DPH).

V různých zemích Evropské unie jsou stanoveny různé podmínky, které určují, kdy musí podnikatelé být zaregistrováni k DPH. V některých zemích je registrace k DPH povinná již od prvního prodeje nebo poskytnutí služby, v jiných zemích jsou stanoveny určité prahové hodnoty, po jejichž překročení je registrace k DPH povinná. Tyto prahy se ovšem vztahují na daňové residenty. Prahové limity se na zahraniční subjekty nevztahují.

Proces registrace k DPH se liší v jednotlivých zemích, nicméně obvykle vyžaduje podání určitých dokumentů a informací, jako je například identifikace podnikatele, účetní dokumentace, informace o podnikání atd.

Když je podnikatel zaregistrován k DPH, musí při každé transakci v rámci Evropské unie vybírat DPH od svých zákazníků a odevzdávat ji příslušnému daňovému úřadu. Na druhé straně může také uplatnit nárok na odpočet DPH za náklady související s jeho podnikáním.

Registrace k DPH je tedy klíčová pro podnikatele, kteří se zabývají obchodováním v rámci Evropské unie.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams