Specialista na unijní DPH

Co je to DPH?

DPH (daň z přidané hodnoty) je daň, která se vztahuje na obchod s hmotnými statky a službami. Je to jedna z nejrozšířenějších daní na světě a používá se ve většině zemí.

DPH funguje na principu zdanění přidané hodnoty při prodeji zboží a služeb. Každý podnik, který prodává zboží nebo poskytuje služby, je povinen účtovat DPH ve výši stanovené pro daný druh zboží nebo služby. Kupující pak platí cenu zboží nebo služby včetně DPH. Podnik, který účtuje DPH, může tuto daň odečíst od daně z příjmů, pokud její odpočet splňuje určité podmínky.

DPH má různé sazby v jednotlivých zemích a mohou se lišit v závislosti na druhu zboží nebo služby. Například některé druhy zboží mohou být zatíženy nižší sazbou DPH než jiné druhy zboží. DPH je obvykle stanovena na národní úrovni a je účtována a vybírána příslušnými národními úřady.

V některých případech mohou být určité druhy zboží a služeb vyjmuty z DPH nebo mohou být zatíženy nižší sazbou DPH. Například potraviny, knihy nebo zdravotnické pomůcky mohou být zatíženy nižší sazbou DPH než jiné druhy zboží. Tyto výjimky jsou obvykle stanoveny na základě úvah o veřejném zájmu nebo na základě sociálních důvodů.

DPH je důležitým zdrojem příjmů pro vlády a slouží k financování veřejných služeb a k podpoře ekonomiky. Jejím účelem je zajistit, aby byly podniky zdaněny spravedlivě a aby byly zajištěny přiměřené příjmy pro vlády. DPH také pomáhá předcházet daňovým únikům a podvodům a umožňuje vládám lépe plánovat a řídit jejich ekonomiky.

DPH může být pro podniky poměrně složitá daň, protože je třeba sledovat různé sazby DPH pro různé druhy zboží a služeb a správně účtovat DPH při prodeji zboží a služeb. Podniky musí také sledovat a hlásit své příjmy a odpočty DPH příslušným úřadům.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Eurofiscalis

Specialista na unijní DPH​

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství