Specialista na unijní DPH

Nepřímé daně

Nepřímé daně jsou daně, které jsou zahrnuty do ceny zboží a služeb, které spotřebitelé od prodejců kupují. Mezi nejčastější formy nepřímých daní patří DPH (daň z přidané hodnoty), spotřební daně a cla.

DPH je nejrozšířenější formou nepřímých daní v EU. V každé zemi EU existují různé sazby DPH pro různé kategorie zboží a služeb.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou daně, které jsou stanoveny na určité zboží, jako jsou alkoholické nápoje, tabák, paliva a další, a jsou zpravidla vysoké, aby odradily spotřebitele od příliš častého nakupování těchto výrobků.

Clo

Clo je daň, kterou platíte, když nakupujete zboží z jiné země mimo EU. Cena zahrnuje nejen cenu zboží, ale také náklady na dopravu a clo, které musíte zaplatit, aby bylo zboží do vaší země dovezeno.

Celkově lze říci, že nepřímé daně jsou velmi běžné a jsou součástí většiny nákupů, které spotřebitelé uskutečňují.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams