Specialista na unijní DPH

5 chyb, kterých se dopouštějí začínající dropshipeři

Komoditní kód, často také nazývaný tarifní kód nebo HS kód (z anglického „Harmonized System code“), je mezinárodní standardizovaný systém pro kategorizaci a kódování zboží. Tento systém je navržen tak, aby se na celém světě mohl používat jednotný způsob označování různých druhů zboží, což usnadňuje mezinárodní obchod, celní odbavení a statistické sledování obchodních toků.

Mezinárodní standard: Základní struktura HS kódu je šestimístný kód, který je standardizován a stejný pro všechny země, které tento systém používají. Světová celní organizace (WCO) je institucí, která tento systém spravuje a aktualizuje.

Národní úrovně: Zatímco prvních šest číslic HS kódu je mezinárodně standardizováno, jednotlivé země mohou přidávat další číslice k tomuto kódu, aby specifikovaly zboží podrobněji dle svých národních potřeb.

Celní a daňové účely: Komoditní kódy jsou často používány celními úřady pro určení sazeb dovozních či vývozních cel a dalších daní. Na základě tohoto kódu může být rozhodnuto o výši cla, které je třeba zaplatit při dovozu nebo vývozu zboží.

Statistické a obchodní účely: Kromě celních a daňových účelů se HS kódy často využívají i pro obchodní a statistické analýzy. Umožňují sledování a analyzování obchodních toků mezi zeměmi, což může pomoci vládám a podnikům při rozhodování o obchodních strategiích.

Jak je komoditní kód důležitý pro obchodníky?

Je nezbytné, aby obchodníci správně identifikovali a používali relevantní tarifní kódy pro své zboží, protože nesprávné zařazení může vést k chybnému výpočtu cel a daní, což může mít za následek pokuty nebo další sankce. Přesné a správné zařazení zboží podle komoditního kódu je proto klíčové pro plynulý průběh mezinárodního obchodu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams