Specialista na unijní DPH

Co je to Extrastat?

Extrastat je systém, který slouží ke zpracování statistik o vnějším obchodu s hmotnými statky mezi členskými státy Evropské unie (EU) a třetími zeměmi. Je to součást statistického systému EU, který poskytuje údaje o obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a slouží k poskytování přehledu o obchodních vztazích mezi EU a třetími zeměmi.

Extrastat se týká převážně fyzického obchodu s hmotnými statky mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a zahrnuje všechny druhy zboží, včetně zboží z dovozu a vývozu. Jeho cílem je poskytnout údaje o objemu, hodnotě a druhu obchodu mezi EU a třetími zeměmi, což může pomoci při formulování ekonomické a obchodní politiky EU.

Extrastat se týká pouze obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a nezahrnuje obchod mezi členskými státy EU. Pro sběr údajů o obchodu mezi členskými státy EU se používá jiný systém zvaný Intrastat.

Extrastat je pro podniky povinný pouze tehdy, pokud překročí určité limity pro vývoz a dovoz. Tyto limity se liší v závislosti na druhu zboží a mohou se lišit i v rámci jednotlivých členských států. Podniky, které překračují limity pro vývoz a dovoz, jsou povinny hlásit údaje o obchodu s hmotnými statky mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a předkládat je statistickým úřadům.

Extrastat je důležitý pro vytváření přesných a aktuálních údajů o obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a slouží k podpoře ekonomické a obchodní politiky EU. Jeho údaje jsou také k dispozici pro veřejnost a mohou být použity pro různé účely, jako je například výzkum trhu nebo řízení podniku.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Eurofiscalis

Specialista na unijní DPH​

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství