Specialista na unijní DPH

Co je to Intrastat?

Intrastat je systém, který slouží ke zpracování statistik o vnitřním obchodu mezi členskými státy Evropské unie (EU). Je to součást statistického systému EU, který poskytuje údaje o obchodu mezi členskými státy EU a slouží k poskytování přehledu o obchodních vztazích mezi členskými státy.

Intrastat se týká převážně fyzického obchodu s hmotnými statky mezi členskými státy EU a zahrnuje všechny druhy zboží, včetně zboží z dovozu a vývozu. Jeho cílem je poskytnout údaje o objemu, hodnotě a druhu obchodu mezi členskými státy, což může pomoci při formulování ekonomické a obchodní politiky EU.

Intrastat se týká pouze obchodu mezi členskými státy EU a nezahrnuje obchod s třetími zeměmi. Pro sběr údajů o obchodu s třetími zeměmi se používá jiný systém zvaný Extrastat.

Intrastat je pro podniky povinný pouze tehdy, pokud překročí určité limity pro vývoz a dovoz. Tyto limity se liší v závislosti na druhu zboží a mohou se lišit i v rámci jednotlivých členských států. Podniky, které překračují limity pro vývoz a dovoz, jsou povinny hlásit údaje o obchodu s hmotnými statky mezi členskými státy EU a předkládat je statistickým úřadům.

Intrastat je důležitý pro vytváření přesných a aktuálních údajů o obchodu mezi členskými státy EU a slouží k podpoře ekonomické a obchodní politiky EU. Jeho údaje jsou také k dispozici pro veřejnost a mohou být použity pro různé účely, jako je například výzkum trhu nebo řízení podniku.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Eurofiscalis

Specialista na unijní DPH​

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství