Specialista na unijní DPH

Co je to biometrický podpis

Biometrický podpis je způsob identifikace nebo ověřování totožnosti osoby prostřednictvím biometrických dat. Biometrie se zabývá měřením a analýzou unikátních fyzických nebo behaviorálních charakteristik jednotlivců a jejich následným využitím pro autentizaci.

Biometrické ověřování a podpisy slouží k zajištění vyšší bezpečnosti při různých činnostech, například při přihlašování do mobilního bankovnictví, zadávání platebních příkazů nebo placení na internetu.

Takovýto způsob ověřování patří mezi časté formy dvoufázové autorizace, která slouží k potvrzení totožnosti uživatele.

Uživatel, který se chce například přihlásit do svého internetového bankovnictví, prokáže svou totožnost pomocí dvou z těchto tří způsobů:

  • přihlašovací údaje, PIN kód apod.
  • pomocí mobilního telefonu skrz ověřovací SMS
  • otisk prstu, sken obličeje apod.

S biometrickým ověřování se však setkáváte denně při odemykání mobilního telefonu nebo notebooku. Pomocí otisku prstu, celé dlaně nebo skenu duhovky se můžete identifikovat i při vstupu do přísně střežených budov.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams