Specialista na unijní DPH

Banka pro mezinárodní platby BIS

BIS je zkratka pro Bank for International Settlements, což je mezinárodní finanční instituce nazývaná česky Banka pro mezinárodní platby. Jde o nezávislou organizaci, která slouží jako banka pro centrální banky a další mezinárodní finanční instituce.

BIS byla založena v roce 1930 a sídlí ve švýcarském Basileji. Jejím hlavním účelem je podporovat spolupráci mezi centrálními bankami a podporovat stabilitu a rozvoj mezinárodního finančního systému. Usnadňuje výměnu informací a analýzu současných finančních a hospodářských otázek. Je také známá svými výzkumnými pracemi a publikacemi, které se týkají finanční stability, měnové politiky, bankovnictví a dalších aspektů globální ekonomiky.

Dále se zabývá poskytováním půjček centrálním bankám, má také úlohu v oblasti regulace a dohledu nad bankovním sektorem.

BIS není nadnárodní centrální bankou a nemá pravomoci k přímému řízení hospodářské politiky či stanovení úrokových sazeb. Místo toho slouží jako fórum pro spolupráci mezi centrálními bankami a podporuje stabilitu a efektivnost mezinárodního finančního systému.