Specialista na unijní DPH

CIF

Cost, Insurance, and Freight

CIF (Náklady, pojištění a doprava) je Incoterm, který určuje, že prodávající platí náklady na dopravu a pojištění zboží až k hranici země určení. Tento Incoterm je specifický pro námořní a říční dopravu.

Přenos odpovědnosti

Odpovědnost za zboží se přenáší z prodávajícího na kupujícího ve chvíli, kdy je zboží naloženo na loď.

Prodávající nese náklady na dopravu a pojištění až do přístavu určení. Pojištění je sjednáno ve prospěch kupujícího.

Role kupujícího

Kupující je zodpovědný za dopravu z přístavu určení do konečného místa dodání.

Výhody CIF

Cena CIF se používá jako celní hodnota zboží, což usnadňuje výpočet celních poplatků.

Prodávající poskytuje kompletní službu včetně dopravy a pojištění, zatímco odpovědnost za zboží přechází na kupujícího v přístavu nalodění.

Doporučení pro použití

Pro přepravu v kontejnerech se doporučuje Incoterm CIP, který zahrnuje plné rizikové pojištění. CIF vyžaduje pouze minimální pojištění.