Specialista na unijní DPH

Incoterms

Incoterms (Mezinárodní obchodní termíny) jsou soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejběžněji používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Tyto pravidla se týkají vztahů vyplývajících z kupní smlouvy, celních odbavení, balení zboží a přebírání dodávky.

Historie

Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži a byly vytvořeny Mezinárodní obchodní komorou (ICC) s cílem odstranit problémy spojené s rozdílnými obchodními zákony v různých zemích. Byly aktualizovány v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 a 2020, aby odpovídaly aktuálním požadavkům mezinárodního obchodu. Aktuální vydání je platné od 1. ledna 2020.

Použití

Incoterms se zabývají povinnostmi prodávajícího a kupujícího v rámci kupní smlouvy, nikoliv přímo přepravní smlouvy. Používají se k určení, kdo nese náklady a rizika v různých fázích přepravy zboží. Ačkoli byly navrženy pro mezinárodní obchod, používají se i ve vnitrostátních obchodech.

Mýty a realita

Často se mylně předpokládá, že Incoterms mají přímou vazbu na přepravní smlouvu. Ve skutečnosti určují povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci kupní smlouvy a slouží jako návod pro zajištění přepravy.

Shrnutí

Incoterms jsou zásadní pro usnadnění mezinárodního obchodu, protože poskytují jasná pravidla pro kupní smlouvy a pomáhají předcházet nedorozuměním mezi obchodními partnery z různých zemí.