Specialista na unijní DPH

Agregátní poptávka

Agregátní poptávka reprezentuje součet všech poptávek subjektů v ekonomice po celkovém objemu všech dostupných výrobků a služeb. Tato ekonomická veličina zachycuje, kolik zboží a služeb je celkově vyžadováno na trhu.

Růst a úbytek agregátní poptávky jsou ovlivněny různými faktory. Mezi faktory podporující růst agregátní poptávky patří vzestup příjmů populace, případně snížení sklonu k úsporám, podpora spotřeby nebo investic ze strany státu prostřednictvím půjček či daňových úlev.

Naopak faktory omezující agregátní poptávku mohou zahrnovat snížení počtu kupujících, úbytek celkových příjmů populace, případně zvýšení sklonu k úsporám, a omezení spotřeby nebo investic ze strany státu, například prostřednictvím zvýšení daní.

Související téma: Agregátní nabídka

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams