Specialista na unijní DPH

Agregátní nabídka

Agregátní nabídka představuje celkové množství všech výrobků a služeb, které jsou dostupné k prodeji na trhu v rámci celé ekonomiky.

Tato veličina se obvykle měří pomocí ukazatelů jako hrubý domácí produkt (HDP) nebo hrubý národní produkt (HNP). Růst a pokles agregátní nabídky jsou determinovány rozličnými faktory. Mezi příčiny růstu agregátní nabídky patří snižující se výrobní náklady, zvyšující se produktivita práce a kapitálu, technologické inovace a ekonomická politika státu, včetně poskytování daňových úlev.

Naopak příčiny poklesu agregátní nabídky mohou tkvět v rostoucích výrobních nákladech, vlivu cen vstupů, stagnaci nebo snižování produktivity práce a kapitálu, technologických změnách a opatřeních státní ekonomické politiky, jako je zvyšování daní nebo sezónní vlivy, například neúroda.

Související téma: Agregátní poptávka

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams