Specialista na unijní DPH

Brexit aktuálně: Obchodní vztahy s evropskou unií a Irskem

Brexit aktuálně zpomalil tok podnikatelských investic a způsobil, že Spojené království přišlo o částku ve výši 29 miliard liber (779,4 miliardy korun), což představuje přibližně 1,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). To se rovná ztrátě přibližně 10 000 liber na každou britskou domácnost. Jonathan Haskel z britské centrální banky tuto informaci uvedl v rozhovoru publikovaném na serveru The Overshoot. Tato varování o dopadech brexitu nejsou poprvé a roste obava, že Británie směřuje k prodlouženému ekonomickému poklesu.

Brexit aktuálně: Očekávané dopady na ekonomiku a obchod v Británii

Dopady brexitu na ekonomiku ve srovnání s HDP se očekává, že vzrostou ze současných 1,3 % na 2,8 % na konci prognózy centrální banky. Podle únorové zprávy o měnové politice, která poskytla výhled do roku 2025, centrální banka přiznala, že brexit aktuálně patří mezi faktory, které snižují potenciální růst britské ekonomiky. Investice britských podniků, které trápí nejistota a slabší obchodní vazby s EU, zaostávají za předchozími vklady i za ostatními zeměmi.

Jonathan Haskel zdůraznil, že před rokem 2016, kdy britští občané hlasovali v referendu pro vystoupení z EU, došlo k výraznému poklesu produktivity v Británii. Nicméně tento pokles byl kompenzován vysokým objemem investic. Od roku 2012 do roku 2016 zaznamenala země velký investiční boom. Od roku 2016 se však tyto investice zastavily a Británie se propadla na poslední místo mezi zeměmi skupiny G7.

Britská centrální banka ve své únorové zprávě o měnové politice varovala, že podnikatelské investice jsou tlumené a že dopady brexitu na obchodní aktivitu se projevily dříve, než se původně předpokládalo.

Obchodní vztahy s EU

Od 1. ledna 2021 platí mezi Spojeným královstvím a EU obchodní dohoda, která upravuje jejich vzájemné vztahy. Tato dohoda umožňuje volný obchod bez cel a kvót, ale stále zahrnuje některé administrativní a regulační postupy pro podniky obchodující se zeměmi EU.

Přestože dohoda přinesla určitou stabilitu, obchodní vztahy mezi Spojeným královstvím a EU se potýkají s řadou výzev. Například některé britské společnosti se setkaly s novými překážkami při vývozu a dovozu zboží do EU. Toto omezení obchodu může mít negativní dopad na ekonomiku a růst obou stran.

EU i Spojené království usilují o nalezení rovnováhy a řešení pro tyto obchodní vztahy. Jednání o případných úpravách a změnách jsou stále na pořadu dne.

Daňové a ohlašovací povinnosti ve Velké Británii

Daňové a ohlašovací povinnosti ve Velké Británii jsou klíčové pro podnikatele, kteří uskutečňují zdanitelná plnění v této zemi. Při dodávání zboží a služeb je nezbytné zaregistrovat se jako plátce u britské daňové správy HMRC a pravidelně podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH).

Registrace k DPH probíhá online a po splnění všech podmínek má britský úřad obvykle 30 dní na přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ). Je však třeba počítat s tím, že doba přidělení DIČ může být v praxi delší. Kromě toho, pro komunikaci s britským celním úřadem je automaticky přiděleno číslo EORI, které se od DIČ DPH liší přidělením tří nul k původnímu formátu čísla.

Jak tedy postupovat při registraci k DPH ve Velké Británii?

Nejdříve je nutné vytvořit osobní daňový účet na daňovém portálu HMRC, který je také známý jako „Government Gateway“. Poté, co obdržíte DIČ DPH, je nezbytné si vybrat dodavatele softwaru, který umožňuje odesílání daňových přiznání v souladu s režimem MTD (Making Tax Digital). Pokud jste zahraniční subjekt, máte také možnost vybrat si zástupce, který bude komunikovat s britským správcem daně jménem vaší společnosti.

Dodržování daňových a ohlašovacích povinností ve Velké Británii je nezbytné pro zajištění správného a legálního fungování vašeho podnikání v této zemi. Je proto důležité se seznámit s platnými předpisy a vyhledat případnou odbornou pomoc, abyste mohli své povinnosti plnit v souladu s britským daňovým systémem.

Jsme společnost Eurofiscalis a poskytujeme svým klientům kompletní zastoupení a komunikaci s britskou daňovou správou v oblasti DPH.

Nejprve shromáždíme veškerou potřebnou dokumentaci pro podání přihlášky. Kromě výpisu z Obchodního rejstříku požadujeme kopie osobních dokladů jednatelů společnosti a také jakýkoliv doklad, který potvrzuje jejich trvalé bydliště v České republice (například výpis z banky, účet za odvoz odpadu, dodací list plynu atd.).

Poté, co založíme daňový účet a obdržíme daňové identifikační číslo, vám můžeme odesílat daňová přiznání britské daňové správě HMRC.

Brexit a obchodní vztahy s Irskem

Obchodní vztahy s Irskem v rámci brexitu byly předmětem velké pozornosti a významného jednání. Irsko bylo jednou z klíčových zemí, která se snažila zajistit minimalizaci negativních dopadů brexitu na obchodní tok a stabilitu. S blízkými historickými, ekonomickými a geografickými vazbami mezi Severním Irskem a Irskou republikou bylo důležité nalézt řešení, které by umožnilo udržet otevřenou hranici a neporušit mírový proces na ostrově. Bylo dosaženo dohody o přechodných ustanoveních v Protokolu o Irsku a Severním Irsku, které stanoví specifická pravidla pro obchod mezi těmito oblastmi a pomáhají udržovat obchodní spojení a stabilitu mezi Irskem a Severním Irskem.

Brexit aktuálně hranice
Hranice Irska se Severním Irskem

Brexit a obchodní vztahy s Irskem

Jeden z nejdiskutovanějších aspektů brexitu a jeho vlivu na obchodní vztahy mezi Spojeným královstvím a Irskem byl tzv. Backstop (zajištění).

Backstop byl kontroverzní aspekt brexitu, který se týkal zajištění otevřené hranice mezi Irskem a Severním Irskem v souvislosti s brexitem aktuálně. Původně navržen jako mechanismus pojistky, který by se uplatnil v případě nedosažení dohody mezi Spojeným královstvím a EU ohledně jejich budoucího vztahu, vyvolal backstop silné spory a obavy. Cílem backstopu bylo zabránit tvrdé hranici na irském ostrově a udržet mír. Nakonec bylo dohodnuto přechodné ustanovení v Protokolu o Irsku a Severním Irsku, které stanovilo specifická pravidla pro obchod mezi těmito oblastmi. Nicméně, otázka backstopu zůstává diskutovaná a vyžaduje další jednání a řešení v souvislosti s brexitem aktuálně.