Daňové zastoupení

Agenda DPH, přihlášení k dani & daňová přiznání
You are here:

Kdo je daňový zástupce ?

Daňový zástupce je fyzická nebo právnická osoba jmenovaná na základě plné moci. Na základě generální plné moci nebo tzv. speciální plné moci pro vybrané úkony jedná jménem zmocnitele ve věci DPH se zahraničním správcem daně.

Společnost Eurofiscalis spolupracuje výhradně s daňovými nebo účetními kancelářemi. Před každým zahraničním správcem daně tak vaši společnost zastupuje daňový specialista, který komunikuje s úřady, zná  postupy daného regionu a daňová specifika vybrané země.

Práva a povinnosti daňového zástupce

Zahraniční plátci daně mohou pro zjednodušení správy daně jmenovat svého zástupce před zahraničním kontrolním úřadem. Zástupce, znalý zahraniční daňové legislativy, místních daňových postupů a požadavků pak jménem svého zmocnitele naplňuje za vzájemné spolupráce  daňové a ohlašovací povinnosti plátce.

Ve vybraných členských státech je ustanovení daňového zástupce povinné v případě registrovaných subjektů ze států mimo EU.

Svého zástupce musí mít i všechny zahraniční subjekty i před švýcarským správcem daně.

 

Práva a povinnosti zástupce jsou zpravidla definována plnou mocí. Ve většině případů jedná zástupce na základě plné moci. Zástupce lze ale také pověřit pouze k vybraným úkonům.

 

Zastoupení před zahraničním správcem daně
1. Kdo je daňový zástupce ? 2. Pravomoc zástupce 3. Eurofiscalis v EU 4. Cena služby

Eurofiscalis, váš daňový zástupce !

Společnost Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti unijního DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

💡 Eurofiscalis funguje na principu mezinárodní spolupráce několika zahraničních kanceláří. Společným cílem je poskytování kvalitních služeb a  spokojený zákazník. Děkujeme všem stávajícím klientům za důvěru.
Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte stránku Reference.

Služby společnosti Eurofiscalis zahrnují :

 • Přihlášení k DPH v členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku
 • Kontrola formálních náležitostí dokladů
 • Zpracování a podání hlášení DPH ve spolupráci s místními daňovými zástupce
 • Zpracování a podání povinných příloh DPH, tj. souhrnných hlášení, kontrolních výkazů apod.
 • Hlášení Intrastat
 • Komunikace se zahraničními úřady
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Zastoupení před zahraničním správcem daně

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©