Specialista na unijní DPH

Jak žádat o vratku DPH
z členských států EU?

Vratka DPH z Rumunska

Vrácení DPH z Rumunska: Nakupujete zboží nebo služby s rumunskou DPH?
Jste plátce DPH v jiném členském státě? Přejete si podat žádost o vrácení DPH?
Jste na správném místě.
Na této stránce se dozvíte o nároku a možnosti vrácení DPH z Rumunska.

Jak uplatnit nárok na vrácení DPH z Rumunska?

Pokud vynakládáte výdaje na obchodní aktivity v jiných členských státech a tyto výdaje jsou včetně DPH (např. PHM, ubytování, stravování, materiál… ), máte za určitých podmínek nárok na vrácení DPH. Na této stránce vás seznámíme se základními informace o nároku na vrácení DPH z Rumunska.

Základní podmínkou je, že jste plátci DPH v tuzemsku.

 

Kdo je plátce DPH ?

Plátce daně z přidané hodnoty je podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) osoba povinná k dani (tedy ekonomicky aktivní), která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku:
  • a jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1.000.000,- Kč (výjimkou jsou osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně)
  • která uskutečňuje zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž individuální obrat nepřekročí 1.000.000,- Kč, ale celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí 1.000.000,- Kč
  • která uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s jiným plátcem; plátcem se stává dnem uzavření této smlouvy
  • a další dle zákona o dani z přidané hodnoty
Právnická či fyzická osoba je povinna se registrovat k dani z přidané hodnoty do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stává od následujícího měsíce. V ostatních případech vyjmenovaných v zákoně o DPH se fyzická či právnická osoba stává plátcem okamžitě a přihlášku k registraci k DPH je povinna podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem. Právnická či fyzická osoba může také požádat o dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty.

Vrácení DPH z Rumunska: Výdaje s nárokem na refundaci DPH

Rumunský zákon o DPH určuje, u kterého zboží a služeb je možné uplatnit odpočet daně.

Výdaje
Nárok
Pohonné hmoty
Ano
Nájem dopravních prostředků
Ano
Výdaje související s dopravním prostředkem
Ano
Mýtné a silniční poplatky
Ano
Cestovní výlohy
Ano
Ubytování
Ne
Potraviny, nápoje a restaurační služby
Ne
Vstupné na veletrhy a výstavy
Ano

Podmínky podání žádosti o vrácení DPH v Rumunsku

Žádost o vrácení DPH v Rumunsku se podává minimálně za tři měsíce nebo jeden rok, za kratší období pouze v případě, že se jedná o zbytek kalendářního roku (např. listopad-prosinec) – viz preference jednotlivých států uvedené na internetových stránkách Finanční správy.

Minimální limity pro vrácení daně jsou:

  • 400 € za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce
  • 50 €, jde-li o období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce (zbytek kalendářního roku)

Pokud základ daně na dokladu převyšuje ekvivalent částky:

  • 250 € u uhlovodíkových paliv nebo
  • 1.000 € u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

Členský stát vrácení si ale může vyžádat daňový doklad i v případě, že ekvivalent částky nedosahuje těchto hodnot.

Žádost se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Rozhodující je datum, kdy žadatel úspěšně podá žádost elektronicky prostřednictvím daňového portálu státu usazení.

Pravidlo reciprocity v rámci vrácení DPH z Rumunska

Správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně.

V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců ode dne obdržení doplňujících údajů.
Pokud správce výzvou vyžádané doplňující informace neobdrží, doručí žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců ode dne, kdy měly být doplňující údaje zaslány.

Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti nebo její části je 6 měsíců, respektive 8 měsíců ode dne podání žádosti.

Pravidlo reciprocity v rámci vracení DPH

Žadatel může podat žádost o vrácení DPH z jakéhokoli jiného členského státu. Nárok na vratku se ale řídí zahraničním zákonem DPH. Tedy např. zahraniční stát nemusí, dle svých pravidel, vrátit DPH z výdajů, u kterých u nás vzniká nárok na odpočet a obráceně.

Kromě členských států EU má Česká republika uzavřenu dohodu o vzájemném vracení DPH s dvěma nečlenskými státy EU. Jedná se o Švýcarsko a Norsko.

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 
Kanceláře a pobočky na území EU
Kontaktní údaje
Německo
St. Johanner Str. 41-43, 66111 Saarbrücken
+49 681 584 7079
Belgie
38/40 Square de meeûs 1000 Bruxelles
+32 897 38 61
Francie

1200 Avenue Maurice Donat, Batiment Natura 1, 06250 Mougins
+33 489 76 04 10

Francie

49 Rue de Ponthieu,
75008 Paris
+33 489 76 04 10

Itálie

Via Vittorio Emanuele II, n.187

18012 – Bordighera (IM)
+390 184 550 892

Polsko

ul. Adama Mickiewicza 29
Katowice 40-085,
+48 797 242 610

Česko

Husova tř. 1845/11
370 01 České Budějovice
+420 607 474 888

Velká Británie

Royaume-uni

12 Constance Street
E16 2DQ Londres

+442 037 874 026

Norsko

Selma Ellefsens Vei 6

0581 Oslo

+ 47 992 47 356