DPHcelni sazby UK 2021

Dovoz a vývoz zboží od ledna 2021 v UK

Velká Británie již není členem EU. Nicméně do konce roku 2020 se v rámci obchodu mezi UK a EU uplatňují současná pravidla, resp. při splnění podmínek probíhají stále osvobozená dodání mezi plátci daně. Po přechodném období, dle plánu od začátku roku 2021 bude zboží obchodované mezi UK a unijními státy předmětem celních formalit.

Velká Británie aktuálně zveřejnila celní sazby pro jednotlivé druhy zboží.

Clo bude uvaleno na veškeré zboží, kromě zboží pocházejícího ze zemí, které mají s Velkou Británií uzavřenu dohodu o volném obchodu (Free Trade Agreement). Takovou zemí je aktuálně Švýcarsko. V principu lze předpokládat, že stejná pravidla jako v dohodě mezi Velkou Británií a Švýcarskem se uplatní v budoucnu i mezi Velkou Británií a EU.

Změna celních sazeb od 1.1.2021

 

Při stanovení nových celních sazeb vycházela Velká Británie z aktuálního sazebníku EU. Přistoupila však k několika zjednodušením :

  • zrušení cla na zboží významné pro britský průmysl ( vybrané výrobky ze slitin mědi)
  • zaokrouhlení celních sazeb ( 4.50 % na 4.00% )
  • zrušení sazeb pod 2.00%
  • zrušení některých dodatečných povinností

Přibližně 60% celních sazeb bude zrušeno. Velký část celních sazeb se ale stále dotkne automobilového a zemědělského průmyslu