Specialista na unijní DPH

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že dlužník nebude schopen splnit své finanční závazky podle smluvních podmínek, což může vést k finanční ztrátě pro věřitele. Toto riziko je zásadním aspektem poskytování úvěrů a půjček a je klíčovým faktorem, který finanční instituce a investoři zvažují při rozhodování o poskytnutí financování.

Aspekty úvěrového rizika

Nesplácení hlavní částky a úroků: Úvěrové riziko zahrnuje možnost, že dlužník nezaplatí úvěr nebo půjčku zpět načas, nebo vůbec, což zahrnuje jak hlavní částku, tak případné úroky.

Hodnocení úvěrového rizika: Finanční instituce používají různé metody a modely pro posouzení úvěrového rizika jednotlivých klientů, včetně analýzy kreditní historie, finanční stability a dalších faktorů.

Kreditní skóre: Jedná se o číselné hodnocení, které vyjadřuje schopnost dlužníka splácet dluhy. Vyšší skóre znamená nižší riziko a naopak.

Dopady úvěrového rizika

Cena úvěru: Vyšší úvěrové riziko obvykle vede k vyšším úrokovým sazbám, aby kompenzovalo věřitele za převzaté riziko.

Ztráty pro věřitele: V případě nesplácení může věřitel utrpět finanční ztráty.

Dopad na dlužníka: Dlužníci s vyšším úvěrovým rizikem mohou mít omezený přístup k úvěrům nebo mohou být nuceni platit vyšší úrokové sazby.

Úvěrové riziko je tedy klíčovým faktorem ve finančním sektoru a má významný dopad na rozhodování o úvěrech, úrokové sazby a celkovou finanční stabilitu jak jednotlivců, tak i firem.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams