Specialista na unijní DPH

Transferové ceny

Transferové ceny jsou ceny, za které společnosti prodávají zboží a služby mezi různými divizemi nebo dceřinými společnostmi ve více daňových jurisdikcích. Tento koncept je zvláště relevantní pro nadnárodní korporace, které provádějí transakce mezi různými částmi stejné skupiny ve více zemích.

Klíčové aspekty transferových cen

Daňové implikace: Hlavním důvodem, proč jsou transferové ceny důležité, je jejich vliv na daňové povinnosti. Společnosti mohou nastavit transferové ceny tak, aby minimalizovaly celkové daňové zatížení skupiny tím, že přesunou zisky do zemí s nižšími daňovými sazbami.

Zásady „arm’s length“: Mezinárodní daňové předpisy a pokyny OECD vyžadují, aby byly transferové ceny stanoveny podle zásady „arm’s length“. To znamená, že ceny mezi propojenými stranami by měly být srovnatelné s cenami, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty v podobných transakcích.

Dokumentace a dodržování předpisů: Společnosti musí pečlivě dokumentovat své transferové cenové politiky a zajistit, aby byly v souladu s místními i mezinárodními daňovými předpisy.

Riziko daňových sporů: Nesprávné nastavení transferových cen může vést k daňovým auditům a sporům, pokutám a dodatečným daňovým zatížením.

Význam transferových cen

Optimalizace daní: Pomocí transferových cen mohou společnosti efektivně spravovat své daňové závazky.

Mezinárodní řízení zisků: Transferové ceny umožňují společnostem alokovat zisk mezi různými zeměmi, což ovlivňuje, kde jsou zisky vykázány a zdaněny.

Finanční řízení: Jsou důležité pro vnitřní účetní a finanční řízení společností.

Vzhledem k rostoucímu mezinárodnímu tlaku na transparentnost a spravedlivé zdanění korporací jsou transferové ceny stále více sledovány a regulovány na mezinárodní úrovni.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams