Specialista na unijní DPH

Tarifní kvóta

Tarifní kvóta je obchodní nástroj, který kombinuje prvky jak množstevního omezení, tak celních sazeb. Je to množství zboží, které může být do dané země dovezeno za zvýhodněnou celní sazbu (často nulovou nebo sníženou) po určité období (např. kalendářní rok). Jakmile je kvóta naplněna, pro veškerý další dovoz již platí standardní, obvykle vyšší, celní sazby.

Jak tarifní kvóty fungují:

Pro určité zboží je stanoveno maximální množství, které může být dovezeno za zvýhodněnou sazbu. Toto množství je stanoveno na základě různých kritérií, například historického obchodu, potřeb domácího trhu atd.

Dovezené zboží do stanoveného množství je zpoplatněno sníženou nebo nulovou celní sazbou.

Jakmile je stanovené množství naplněno, pro veškerý další dovoz již platí standardní celní sazba, která může být výrazně vyšší.

Význam a účel tarifních kvót:

Tarifní kvóty se často využívají jako nástroj obchodní politiky k ochraně domácího průmyslu nebo zemědělství před konkurencí zahraničních výrobců. Zároveň ale umožňují určité množství zboží vstoupit na trh za výhodnějších podmínek, což může být výhodné pro spotřebitele i některé obchodníky.

Příkladem může být země, která chce chránit svůj domácí zemědělský sektor. Může stanovit tarifní kvótu na dovoz hovězího masa, takže prvních 10 000 tun může být dovezeno za nulovou celní sazbu, ale veškeré další množství je zpoplatněno vysokou sazbou.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams