Specialista na unijní DPH

Co je to plný kontejnerový náklad FCL

Plný kontejnerový náklad (Full Container Load, FCL) je termín používaný v přepravě zboží, který označuje situaci, kdy je celý nákladní kontejner vyhrazen pro jednoho odesílatele nebo jednoho příjemce. V případě FCL je zboží v kontejneru výhradně určeno pro jednu stranu a nemíchá se s jiným zbožím od jiných odesílatelů.

FCL se obvykle používá v případě, kdy je množství zboží dostatečně velké na to, aby naplnilo celý kontejner. V takovém případě je výhodnější a efektivnější využít plný kontejner pro přepravu, než se podílet na sdílení kontejneru s jinými zásilkami (tzv. sdílený kontejnerový náklad – LCL).

Při použití FCL je odesílatel odpovědný za plnění kontejneru a jeho zabezpečení pro přepravu. Odesílatel také platí celý poplatek za pronájem kontejneru, i když v něm není plně využito veškeré dostupné místo.

Výhodou plného kontejnerového nákladu FCL je, že umožňuje rychlou a přímou přepravu zboží od místa odeslání k místu určení bez nutnosti manipulace a překládky zboží. FCL také umožňuje odesílateli využít vlastního kontejneru pro balení a zabezpečení zboží.

Přeprava plného kontejnerového nákladu FCL je často využívána v mezinárodní námořní dopravě, ale také může být použita v kombinaci s jinými dopravními prostředky, jako je železnice nebo silniční doprava.