Specialista na unijní DPH

Co je to návratnost investice

Návratnost investice je koncept, který vyjadřuje konečný zisk nebo ztrátu ve srovnání s původním vloženým kapitálem, a běžně se vyjadřuje v procentech. Návratnost investice je často označována zkratkou ROI, která vychází z anglického „Return on Investment“.

Doba, během které se investice vrátí

Klíčovou součástí úspěšného investování je přesný výpočet návratnosti investice. Časový rámec, v němž investice dosáhne své návratnosti, může zahrnovat měsíce, roky, týdny, a dokonce i dny, a to podle povahy daného investičního projektu. Kromě návratnosti má zásadní význam i výnosnost investice, která ovlivňuje celkovou atraktivitu této strategie.

Základní vzorec, podle kterého se vypočítává návratnost investice (ROI), je:

ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) : počáteční investice) × 100

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams