Specialista na unijní DPH

Co jsou to mezinárodní kódy měn?

Mezinárodní kódy měn jsou třípísmenné zkratky, které slouží k jednoznačnému identifikování měn používaných ve světě. Tyto kódy jsou definovány standardem ISO 4217, který je vydáván Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). ISO 4217 stanovuje kódy pro různé měny, včetně hlavních světových měn, regionálních měn a měn, které nejsou přiděleny žádnému státu.

Kódy se skládají ze tří písmen, přičemž první dvě písmena obvykle odpovídají kódu dvoupísmenné zkratky z ISO 3166-1 alfa-2 pro označení země, ke které je měna přiřazena. Třetí písmeno je obvykle první písmeno názvu měny. Například USD je mezinárodní kód pro americký dolar, EUR pro euro, GBP pro britskou libru atd.

Kódy měn jsou široce používány ve finančních transakcích, mezinárodním obchodu, burzách a bankovnictví. Tyto kódy umožňují jednoznačné a standardizované označení měn, což usnadňuje mezinárodní komunikaci a identifikaci měn při převodech peněz a vedení účtů.

Mezinárodní kódy měn nezahrnují pouze fyzické měny, ale také digitální měny, například Bitcoin (BTC) nebo Ethereum (ETH), které jsou přijímány a obchodovány na různých finančních trzích.