Specialista na unijní DPH

Likvidita

Likvidita ve finančním kontextu odkazuje na schopnost rychle a bez významné ztráty hodnoty převést aktiva na hotovost nebo jiné platidlo. Je to klíčový pojem v ekonomice a financích, protože odráží míru, s jakou mohou být aktiva efektivně a rychle obchodována.

Aspekty likvidity

Hotovost: Hotovost je považována za nejlikvidnější aktivum, protože může být ihned použita k platbě nebo k nákupu zboží a služeb.

Likvidní aktiva: Jsou to aktiva, která lze snadno a rychle prodat na trhu bez významného ovlivnění jejich ceny. Příklady zahrnují akcie obchodované na hlavních burzách, státní dluhopisy a podílové fondy.

Likvidnost trhu: Odkazuje na schopnost trhu absorbovat velké objednávky bez významného ovlivnění cen aktiv. Trh s vysokou likviditou umožňuje rychlé obchody s minimálním dopadem na cenu.

Likvidita společnosti: V kontextu podnikání se likvidita týká schopnosti společnosti splácet své krátkodobé závazky a dluhy. To je často vyjádřeno poměrovými ukazateli jako jsou likvidní a rychle likvidní poměry.

Důležitost likvidity

Obchodní flexibilita: Vysoká likvidita umožňuje jednotlivcům a firmám snadněji obchodovat a reagovat na tržní příležitosti nebo finanční potřeby.

Finanční stabilita: Pro firmy je likvidita klíčová pro zajištění, že mohou splácet své závazky včas a udržet provoz.

Omezování rizika: Vysoká likvidita snižuje riziko, že aktiva budou prodána za značně sníženou cenu.

Likvidita je proto zásadní pro efektivní fungování finančních trhů a pro finanční zdraví jak jednotlivců, tak společností. Nedostatek likvidity může vést k finančním obtížím a omezené schopnosti reagovat na změny tržních podmínek.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams