Specialista na unijní DPH

KYC

KYC (Know Your Customer) je proces, který finanční instituce a další regulované společnosti používají k ověření identity svých klientů. Tento proces je klíčovým prvkem opatření proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Cílem KYC je zajistit, že finanční instituce mají dostatečné informace o svých klientech, aby mohly řádně posoudit rizika spojená s jejich obchodním vztahem.

Hlavní komponenty KYC

Ověření identity: Základem KYC je ověření totožnosti klienta. To zahrnuje shromažďování a ověřování osobních údajů, jako jsou jméno, datum narození, adresa a identifikační čísla (např. číslo občanského průkazu nebo pasu).

Zjištění povahy a účelu vztahu: Finanční instituce musí pochopit, jaký je účel obchodního vztahu klienta a jaké jsou očekávané vzorce transakcí.

Průběžné sledování: KYC také zahrnuje průběžné sledování účtů a transakcí klientů, aby se zajistilo, že jejich aktivity jsou v souladu s tím, co bylo očekáváno a aby se identifikovaly jakékoli podezřelé nebo neobvyklé transakce.

Zjištění skutečných majitelů: Pro podniky je důležité zjistit skutečné majitele a řídicí struktury, aby se předešlo skrytým rizikům spojeným s anonymními vlastnickými strukturami.

Rizikový profil klienta: Na základě shromážděných informací vytvoří finanční instituce rizikový profil klienta, který pomáhá určit úroveň dohledu a monitoringu, které by měly být použity.

Důležitost KYC

Prevence praní peněz a financování terorismu: Pomocí KYC mohou finanční instituce identifikovat a předcházet pokusům o praní peněz a financování teroristických aktivit.

Ochrana proti podvodům: KYC pomáhá identifikovat a zabránit finančním podvodům.

Regulační dodržování: KYC je nezbytné pro splnění regulačních požadavků v mnoha jurisdikcích, což pomáhá institucím vyhnout se pokutám a právním postihům.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams