Specialista na unijní DPH

Kimberleyský proces

Kimberleyský proces je mechanismus, jehož cílem je zabránit financování ozbrojených konfliktů prostřednictvím obchodu s diamanty. Krvavé diamanty…

Kimberleyský proces představuje klíčový mezinárodní mechanismus zavedený s cílem zabránit financování ozbrojených konfliktů prostřednictvím obchodu s diamanty. Jeho zavedení reaguje na dlouhodobý problém, kdy výnosy z prodeje diamantů často podporovaly povstalecké skupiny, zejména v Africe, vedoucí ke krveprolití a vážným porušením lidských práv.

Cíle Kimberleyského procesu

Hlavním úkolem Kimberleyského procesu je zajistit, že diamanty dostupné na globálním trhu nepocházejí z oblastí kontrolovaných povstaleckými skupinami, které se snaží svrhnout legitimní vlády. Tento mechanismus slouží jako záruka pro spotřebitele, že diamanty, které kupují, nejsou „krvavé“, tj. nebyly využity k financování násilí a nestability.

Mechanismus certifikace

Základem Kimberleyského procesu je systém certifikace diamantů, který zahrnuje přepravu diamantů v bezpečných a jednoznačně identifikovatelných kontejnerech. Pouze země, které jsou signatáři Kimberleyského procesu, smějí obchodovat s certifikovanými diamanty. Diamanty bez certifikace nemohou legálně překročit hranice těchto zemí. Systém se spoléhá na kontejnerizaci a celní kontrolu ve všech zapojených zemích.

Kritika a výzvy

Přestože Kimberleyský proces představuje významný krok k eliminaci „krvavých diamantů“ z mezinárodního obchodu, čelí kritice za to, že se zaměřuje především na neutralizaci hrozeb od povstaleckých skupin a méně se soustředí na ochranu obyvatelstva před zneužíváním mocných.

Základní informace o Kimberleyském procesu

  • Zahájen v roce 2003,
  • Kimberleyský proces byl založen státy, zástupci diamantového průmyslu a nevládními organizacemi s podporou Organizace spojených národů.
  • V současnosti má proces 82 zemí-partnerů
  • World Diamond Council funguje jako pozorovatel.

I přes jeho nedostatky, Kimberleyský proces představuje důležitý mezinárodní nástroj v boji proti financování ozbrojených konfliktů prostřednictvím obchodu s diamanty.