Specialista na unijní DPH

Karnet ATA

Karnet ATA (dočasné vyvezení zboží) je celní dokument, který umožňuje přepravu zboží bez nutnosti placení daní a celních poplatků. Tento dokument zjednodušuje a zlevňuje celní řízení. I přes zjednodušení je stále nutné, aby zboží bylo doprovázeno všemi požadovanými doklady podle platných předpisů (např. sanitární a fytosanitární kontroly, vojenský materiál, certifikát původu).

Důležité informace o Karnetu ATA:

Mezinárodní uznání: Karnet ATA je uznáván v 78 zemích, které podepsaly Bruselskou úmluvu z roku 1961 a Istanbulsou úmluvu z roku 1990.

EU výjimky: Pro vnitrounijní obchod v rámci EU není Karnet ATA nutný, kromě přepravy zboží do oblastí se specifickým daňovým režimem.

Omezení použití karnetu ATA:

Časové: doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit

Územní: karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 79

Věcné: karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů: zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce), obchodní vzorky, zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích, vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

eATA – Digitalizace karnetů ATA

Hospodářská komora ČR se zapojila do digitalizace karnetů ATA, kterou vede Mezinárodní obchodní komora (ICC). Od ledna 2023 zasílá data o karnetech ATA do systému ICC on-line. Tím se zjednodušuje proces podávání žádostí a vystavování karnetů.

Nový informační systém Hospodářské komory umožňuje bezpečné odesílání dat do ICC. Tento systém zjednodušuje a urychluje získání karnetů ATA, protože žadatelé už nemusí osobně navštěvovat komoru pro formuláře.

Žadatelé nyní podávají elektronicky nejen žádost, ale i seznam dočasně vyváženého zboží. Nový systém také změnil způsob číslování položek v souladu s požadavky ICC.

Tato změna šetří čas a zefektivňuje celý proces vystavování karnetů ATA.