Specialista na unijní DPH

Kabotáž

Kabotáž označuje dopravu na krátké vzdálenosti a má specifické charakteristiky podle způsobu dopravy.

Po moři

Kabotáž znamená přepravu zboží mezi přístavy, aniž by se loď vzdálila od pobřeží více než 20 námořních mil.

  • Malá kabotáž zahrnuje přepravu mezi přístavy ve stejném moři.
  • Velká kabotáž zahrnuje přepravu mezi přístavy různých moří na stejném pobřeží.
  • Mezinárodní kabotáž zahrnuje přepravu mezi přístavy v různých zemích, ale stále na stejném pobřeží.

Letecky

Zde kabotáž označuje přepravu cestujících mezi dvěma letišti ve stejné zemi, přičemž letadlo je pronajato z jiného státu.

Vozidly

Zahraniční vozidla přepravují zboží nebo osoby mezi dvěma místy v jedné zemi. Podle francouzských pravidel musí tato přeprava následovat po mezinárodní přepravě a podléhá omezením počtu zastávek, cestujících a množství zboží. Vozidlo se musí vrátit do země svého původu.

Ochranná opatření

Protekcionistická opatření obvykle řídí kabotáž, aby chránila místní dopravce před nadměrnou konkurencí.

Malá zajímavost

Pojem „kabotáž“ (cabotage) je odvozen od jména mořeplavce Jeana Cabota z 15. století, který cestoval po malých úsecích podél pobřeží ve snaze dosáhnout Indie.