Specialista na unijní DPH

Co je to INKASO

Inkaso je vybírání platby za zboží nebo služby, které byly poskytnuty. Jedná se o způsob platebního vyrovnání mezi prodejcem a kupujícím, při kterém třetí strana, nazývaná inkasní agentura, zprostředkovává převod finančních prostředků.

Inkasní agentura funguje jako prostředník mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající předává inkasní agentuře dokumenty a informace o faktuře, včetně instrukcí ohledně platby. Inkasní agentura poté kontaktuje kupujícího a vyzývá ho k provedení platby ve stanovené lhůtě.

Inkasní proces zahrnuje ověření platby a její převod od kupujícího na účet prodávajícího. Inkasní agentura také informuje prodávajícího o stavu platby a poskytuje potřebné zpětné informace. Pokud je platba úspěšně provedena, prodávající je informován a může vydat zboží nebo poskytnout službu.

Inkasní systém je obzvláště užitečný při obchodování s neznámými nebo nedůvěryhodnými kupujícími, kdy je důležité zajistit, že platba bude provedena před odesláním zboží. Inkasní agentura poskytuje určitou míru jistoty a ochrany pro prodávajícího, protože se stará o vymáhání dlužné částky v případě nezaplacení.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams